مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

898

دانلود:

693

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 13

چکیده

 عقرب گزیدگی از دیرباز جزء مشکلات بهداشتی درمانی مردم و بویژه نیروهای نظامی می باشد. در زمان جنگ تحمیلی نیز یکی از مشکلات اصلی بهداشتی رزمندگان ایرانی بویژه در منطقه عملیاتی جنوب و قرارگاه های مستقر در شرق استان خوزستان بوده است. در ایران سالانه بیش از 40 هزار مورد عقرب گزیدگی گزارش می شود و علی رغم تهیه و تولید سرم و پادزهرهای پلی والان و مونووالان ضدعقرب, موارد منجر به بستری و نیازمند به درمان همچنان بالا است.نیروهای نظامی به لحاظ نوع ماموریت خود بیشتر در زیستگاه های طبیعی این بندپایان سمی وارد شده و مورد عقرب زدگی قرار می گیرند. وقفه ای که در دسترسی مصدومین به امکانات درمانی مناسب از جمله پادزهر ضدعقرب رخ می دهد, ممکن است زندگی فرد را تهدید نماید و یا طول مدت بستری و هزینه های درمان را افزایش دهد و باعث افت توان رزمی سرباز و یگان او شود. لذا اقدامات کنترل عقرب ها و پیشگیری از عقرب گزیدگی می تواند عملی ترین روش برای مقابله با این مشکل بهداشتی باشد. در این مطالعه مروری سعی بر آن است تا کلیه روش های کنترل عقربها در شرایط مختلف و بسته به رفتار گونه ها مورد بررسی قرار گیرد و روش های کاربردی و اصولی و متناسب با شرایط نظامی پیشنهاد گردد.لزوم مطالعات حشره شناسی پزشکی و شناسایی عقرب ها در منطقه قبل از انجام رزمایش و برپایی و احداث اردوگاه ها و تاسیسات نظامی, مورد تاکید است. اقدامات کنترل محیطی و فیزیکی با استفاده از انواع روشها از جمله تله ها, کنترل شیمیایی و بیولوژیک عقربها در محیط های نظامی و همچنین لزوم آموزش های تخصصی به کارکنان بهداشت نظامی در بخش کنترل ناقلین در این زمینه از جمله مواردی است که در این مطالعه مروری به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دهقانی، روح اله، خوبدل، مهدی، و ثباتی، حسین. (1397). کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 20(1 )، 3-13. SID. https://sid.ir/paper/62026/fa

Vancouver: کپی

دهقانی روح اله، خوبدل مهدی، ثباتی حسین. کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری. مجله طب نظامی[Internet]. 1397؛20(1 ):3-13. Available from: https://sid.ir/paper/62026/fa

IEEE: کپی

روح اله دهقانی، مهدی خوبدل، و حسین ثباتی، “کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری،” مجله طب نظامی، vol. 20، no. 1 ، pp. 3–13، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/62026/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی