video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر کیسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های فنولی

صفحات

 صفحه شروع 509 | صفحه پایان 518

چکیده

 در صنعت فرایندهای کیسه خلاء و اتوکلاو برای ساخت کامپوزیت های گرماسخت رایج هستند به طوری که با اعمال فشار میزان حباب معمولا به کمتر از 5% می رسد. واکنش پخت رزین فنولی تراکمی است و محصولات جانبی واکنش به شکل گاز آزاد می شوند. در کار حاضر برای ساخت کامپوزیت های فنولی - آزبست از روش فرایندی کیسه خلاء تنها و اتوکلاو ساده ساخته شده در این پژوهش, استفاده شد و اثر شرایط فرایندی روی کامپوزیت های ساخته شده بررسی شد. فرایند کیسه خلاء تنها, به تنهایی قادر به کنترل موثر بخارها را ندارد و حباب زیادی در کامپوزیت ها بوجود می آید. برای سامانه کامپوزیت مورد نظر, چرخه پخت فرایند اتوکلاو (نمودارهای دما- فشار), طوری طراحی شد تا بخار آب ایجاد شده در واکنش پخت رزین فنولی به طور موثر کنترل شده و کامپوزیتی با حباب کم و خواص مکانیکی بالا تولید شود. کیفیت کامپوزیت ها به کمک میکروسکوپ نوری, اندازه گیری مقدار حباب و خواص مکانیکی بررسی شد. مقدار حباب کامپوزیت های فنولی برخلاف کامپوزیت های معمولی, با افزایش فشار تا 3bar کاهش یافته, ولی بعد از آن افزایش می یابد. مقدار حباب کامپوزیت های ساخته شده با اتوکلاو تا 124% کمتر, چگالی, استحکام و مدول خمشی آنها به ترتیب13 %, 24% و 27% بیشتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی