مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

699

دانلود:

344

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی

نویسندگان

غنی زاده قادر

صفحات

 صفحه شروع 233 | صفحه پایان 238

چکیده

 توسعه صنایع مختلف و به دنبال آن افزایش زایدات حاصله از فعالیت این صنایع باعث افزایش خسارت زیست محیطی و نهایتا افزایش مشکلات بهداشت عمومی شده است. متاسفانه به دلیل طولانی بودن زمان تظاهر اثرات زیست محیطی چنین آلاینده هایی, شدت و دامنه اثرات این آلاینده ها تحت تاثیر قرار گرفته و در اکثر مواقع باعث بی توجهی به تاثیرات آن شده است. در این میان عوامل جنگ شیمیایی نظیر ترکیبات آرسنیکی (لویزیت), ترکیبات سیانوری و سولفورموستارد که تاثیر آن در طول هشت سال دفاع مقدس بر همه مشخص شده است, می توانند در مراحل مختلف تولید و استفاده, باعث آلودگی شدید در محیط مخصوصا در منابع آب (شرب و غیر شرب) شده و به دلیل خصوصیات شیمیایی و عدم تصفیه پذیری با فرایندهای ساده باعث پیدایش مشکلات شدید زیست محیطی مخصوصا آلودگی آب ها شوند. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل استفاده های وسیع ترکیبات آرسنیکی و سیانوری در صنایع مختلف روش های متفاوتی جهت حذف این آلاینده ها از فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است ولی به دلیل این که ترکیبات سولفورموستارد صرفا یک عامل جنگ شیمیایی است تصفیه فاضلاب های آلوده به این ترکیبات یا مورد مطالعه قرار نگرفته و یا نتایج حاصله از مطالعات آنها منتشر نشده است. در این مقاله ضمن بررسی بعضی از اثرات سولفورموستارد, خصوصیات فیزیکی شیمیایی و روش تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد به تفضیل بحث خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غنی زاده، قادر. (1382). تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی. مجله طب نظامی، 5(3 (مسلسل 17))، 233-238. SID. https://sid.ir/paper/61932/fa

  Vancouver: کپی

  غنی زاده قادر. تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی. مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(3 (مسلسل 17)):233-238. Available from: https://sid.ir/paper/61932/fa

  IEEE: کپی

  قادر غنی زاده، “تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 3 (مسلسل 17)، pp. 233–238، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61932/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی