مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

785

دانلود:

194

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 188

چکیده

 این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که با هدف بررسی تاثیر وضعیت بدنی بر میزان نبض و تنفس مصدومین شیمیایی مبتلا به ضایعه مزمن ریوی ناشی از خردل انجام شده است. در این مطالعه 31 نفر از جانبازان شیمیایی را که وضعیت های نیمه نشسته, طاق باز, خوابیده به شکم, خوابیده به پهلوی راست و خوابیده به پهلوی چپ قرار داده و در زمان های صفر و 5 و 15 دقیقه با استفاده از دستگاه مانیتورینگ ضربان قلب تعداد تنفس در وضعیت های مورد نظر اندازه گیری گردید. یافته  های پژوهش نشان داده که تغییر وضعیت بدنی نیمه نشسته در دقیقه صفر و پانزده دقیقه بعد (P=0.005) و نیز وضعیت بدنی خوابیده به چپ در زمان صفر و دقیقه پنجم (P=0.01) به طور معنی داری باعث تغییر در تعداد نبض می شود. همچنین, مقایسه وضعیت  های مختلف با یکدیگر در زمان های یکسان و نیز دو وضعیت نیمه نشسته و طاق باز (P<0.01) از نظر آماری معنی دار بودند. یعنی تعداد نبض هنگام تغییر وضعیت از طاق باز به نیمه نشسته با افزایش همراه بود. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه تغییر وضعیت های مختلف بر روی تعداد تنفس حداقل تا 15 دقیقه تاثیری نداشت. به طور کلی پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده وضعیت بدنی بر اساس احساس راحتی بیمار انتخاب شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  عبادی، عباس، مومنی، سیدمحمدرضا، قانعی، مصطفی، و کریمی زارچی، علی اکبر. (1382). تاثیر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل. مجله طب نظامی، 5(3 (مسلسل 17))، 183-188. SID. https://sid.ir/paper/61927/fa

  Vancouver: کپی

  عبادی عباس، مومنی سیدمحمدرضا، قانعی مصطفی، کریمی زارچی علی اکبر. تاثیر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل. مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(3 (مسلسل 17)):183-188. Available from: https://sid.ir/paper/61927/fa

  IEEE: کپی

  عباس عبادی، سیدمحمدرضا مومنی، مصطفی قانعی، و علی اکبر کریمی زارچی، “تاثیر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 3 (مسلسل 17)، pp. 183–188، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61927/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی