مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله طب نظامی | سال:1395 | دوره:18 | شماره:4 | صفحه شروع:335 | صفحه پایان:343

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

405

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتباربخشی بیمارستان های ایران

صفحات

 صفحه شروع 335 | صفحه پایان 343

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID