مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

781

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال هوایی مصدومین جنگ های بیولوژیک توسط تیم های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 46

چکیده

 با توجه به کاربرد سلاح های بیولوژیک در صحنه های جنگ و بروز بیماری های نو پدید عفونی در بسیاری از موارد با بیماری هایی روبرو خواهیم شد که پاتوژم آنها مشخص نبوده و پرسنل نظامی و مردم در مقابل آنها واکسینه نشده اند و به طور کلی برنامه درمانی خاصی جهت آنها قبلا معرفی نشده و کادرهای معمول پزشکی نسبت به آن بیگانه هستند. در بسیاری از موارد جهت بررسی دقیق تر و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است که تعدادی از بیماران به مراکز درمانی و تحقیقاتی منتقل شوند و با توجه به وخامت حال بیماران اکثرا از وسیله نقلیه هوایی استفاده گردد. در صورت عدم رعایت اصول ایمنی بیولوژیک و رعایت دستور العمل های خاص ممکن است, در حین انتقال این بیماران گروه پروازی کادرهای پزشکی همراه بیمار, پرسنل فرودگاهی و زمینی در مبدا و حتی پرسنل غیر نظامی در اطراف مراکز تحقیقاتی دچار آلودگی شوند.در این مقاله ابتدا ضمن معرفی مواردی که نیاز به ایزولاسیون خاص دارند. تیم های واکنش سریع جهت برخورد با این حوادث معرفی می گردند. اعضای این تیم ضمن آموزش کلیه نکات بیولوژیک, انجام مراقبت های لازم در حین پرواز و جابجایی بیماران را آموخته و اجرا می نمایند. در ادامه مسایل خاص انتقال و جابه جایی این مصدومین جلوگیری از آلودگی کابین هواپیما و کادر پرواز معرفی شده و در پایان به چگونگی رفع آلودگی احتمالی کابین هواپیما توصیه هایی صورت می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  معمارزاده، مهرداد، ابدالی، حسین، امینی، مصطفی، و حسین زاده، غلامعلی. (1382). انتقال هوایی مصدومین جنگ های بیولوژیک توسط تیم های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک. مجله طب نظامی، 5(1 (مسلسل 15))، 43-46. SID. https://sid.ir/paper/61726/fa

  Vancouver: کپی

  معمارزاده مهرداد، ابدالی حسین، امینی مصطفی، حسین زاده غلامعلی. انتقال هوایی مصدومین جنگ های بیولوژیک توسط تیم های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک. مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(1 (مسلسل 15)):43-46. Available from: https://sid.ir/paper/61726/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد معمارزاده، حسین ابدالی، مصطفی امینی، و غلامعلی حسین زاده، “انتقال هوایی مصدومین جنگ های بیولوژیک توسط تیم های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 1 (مسلسل 15)، pp. 43–46، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61726/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی