مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,967

دانلود:

504

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه اله (عج) مطالعه یک ساله آینده نگر

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 19

چکیده

 در کشورهای در حال توسعه, تروما اولین علت مرگ و میر جوانان است. همچنین مهمترین علت از کار افتادگی صدمات اقتصادی وابسته به سلامت در بیشتر این کشورها محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان بقیه اله (عج) از دیدگاه اپیدمیولوژی طراحی شده است تا با مشخص کردن گروه های در معرض خطر و مکانیسم های شایع و تروما, زمینه های لازم برای ارتقا کیفیت مراقبت از بیماران ترومایی را فراهم سازد. در این تحقیق آینده نگر 1393 بیمار ترومایی بستری شده با استفاده از پرسشنامه ای که شامل کلیه اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات به حادثه و نیز اقدامات تشخیصی و درمانی بود, مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج این مطالعه نشان می دهد که مردان جوان بیشترین گروه در معرض خطر را تشکیل می دهند. از لحاظ مکانیسم تروما, تصادفات رانندگی با 37% و سقوط با 35% موارد, شایع ترین مکانیسم های تروما به حساب آمدند و پس از آنها بریدگی, اصابت غیر نافذ و آسیب ناشی از گلوله قرار داشتند.در تصادفات رانندگی, موتورسواران, سرنشینان اتومبیل و عابران به ترتیب با 42.1, 28.1% و 6/25% بخش اعظم قربانیان تروما را شامل شدند.از نظر تقسیم بندی شدت آسیب,75.6%  از بیماران دچار آسیب خفیف 18.2 دچار آسیب متوسط و 6.2 % بقیه دچار آسیب شدید شده بودند.ارتقای مراقبت های بیمارستانی در کنار بهبود برنامه های پیشگیری و مراقبت های پیشگیری و مراقبت های پیش بیمارستانی با تاکید بر ثبت اطلاعات بیماران ترومایی از ابتدای بروز حادثه, از اولویت های مهم مواجه با تروما است .

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خاتمی، سیدمسعود، کلانترمعتمدی، سیدمحمدحسین، محبی، حسنعلی، طریقی، پیام، فرزانگان، غلامرضا، رضایی، یداله، بخشنده آبکنار، هومن، شکیبا، مجید، و جلالی، امیر. (1382). اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه اله (عج) مطالعه یک ساله آینده نگر. مجله طب نظامی، 5(1 (مسلسل 15))، 13-19. SID. https://sid.ir/paper/61717/fa

  Vancouver: کپی

  خاتمی سیدمسعود، کلانترمعتمدی سیدمحمدحسین، محبی حسنعلی، طریقی پیام، فرزانگان غلامرضا، رضایی یداله، بخشنده آبکنار هومن، شکیبا مجید، جلالی امیر. اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه اله (عج) مطالعه یک ساله آینده نگر. مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(1 (مسلسل 15)):13-19. Available from: https://sid.ir/paper/61717/fa

  IEEE: کپی

  سیدمسعود خاتمی، سیدمحمدحسین کلانترمعتمدی، حسنعلی محبی، پیام طریقی، غلامرضا فرزانگان، یداله رضایی، هومن بخشنده آبکنار، مجید شکیبا، و امیر جلالی، “اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه اله (عج) مطالعه یک ساله آینده نگر،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 1 (مسلسل 15)، pp. 13–19، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61717/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی