مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,614

دانلود:

347

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فون عقرب های منطقه ای در شمال شرق ایران و وضعیت عقرب گزیدگی در این ناحیه

نویسندگان

وطنی هادی | خوبدل مهدی

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 11

چکیده

 اهداف: این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین گونه عقرب های شهرستان تایباد انجام گرفت. علاوه بر این کسب اطلاعات نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی نیروهای نظامی نیز در چند منطقه نظامی این شهرستان به عنوان هدفی جانبی در نظر گرفته شد.روش ها: تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی-مقطعی و از لحاظ علوم زیستی نوعی مطالعه فونستیک است که در طی سال های 80-1379 در شهرستان تایباد به انجام رسید. برای صید عقرب ها در هنگام روز از روش جستجو و صید مستقیم آنها در پناهگاه ها و مکان های احتمالی اختفای عقرب ها استفاده شد. برای کسب اطلاع نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی از 123 سرباز حاضر در دو منطقه نظامی تایباد سوال شد. پرونده های سربازان عقرب گزیده نیز در مرکز بهداشتی-درمانی نظامی مستقر در شهر تایباد مورد بازبینی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه 4 گونه عقرب که همگی از خانواده بوتیدائه بودند, از شهرستان تایباد صید گردید. سه گونه از عقرب ها شاملOlivierus caucasicus , Mesobuthus eupeus و Orthochirus scrobiculosus در محیط های نظامی صید گردید و Odontobutus doriae فقط در محیط دشت و در خط مرزی تایباد با تربت حیدریه یافت شد. موارد ثبت شده عقرب گزیدگی در سربازان مستقر در منطقه تایباد 100 مورد در سال و بدون تلفات جانی بود. شیوع عقرب گزیدگی در محیط های نظامی تایباد 8/17% و ترس از عقرب 15% برآورد گردید.نتیجه گیری: وجود سه گونه عقربO. caucasicus , M. eupeus و O. scrobiculosus در شهرستان تایباد قطعی است و در حال حاضر عقرب گزیدگی مشکل حادی برای نظامیان حاضر در منطقه به حساب نمی آید. 

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  وطنی، هادی، و خوبدل، مهدی. (1388). فون عقرب های منطقه ای در شمال شرق ایران و وضعیت عقرب گزیدگی در این ناحیه. مجله طب نظامی، 11(1 (مسلسل 39))، 7-11. SID. https://sid.ir/paper/61677/fa

  Vancouver: کپی

  وطنی هادی، خوبدل مهدی. فون عقرب های منطقه ای در شمال شرق ایران و وضعیت عقرب گزیدگی در این ناحیه. مجله طب نظامی[Internet]. 1388؛11(1 (مسلسل 39)):7-11. Available from: https://sid.ir/paper/61677/fa

  IEEE: کپی

  هادی وطنی، و مهدی خوبدل، “فون عقرب های منطقه ای در شمال شرق ایران و وضعیت عقرب گزیدگی در این ناحیه،” مجله طب نظامی، vol. 11، no. 1 (مسلسل 39)، pp. 7–11، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61677/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی