video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,392

دانلود:

321

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان فشار خون در کودکان دبستانی 11-7 ساله شهر تهران در سال 1381

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 سابقه و هدف: پر فشاری خون بالا در کودکان و بالغین به عنوان یک عامل خطر مهم در ایجاد بیماری های قلبی عروقی و کلیوی محسوب می شود. با توجه به عدم وجود نورموگرام طبیعی فشار خون در کودکان شهر تهران و به منظور تعیین وضعیت فشار خون در کودکان 11-7 ساله و هم چنین تعیین همبستگی سن, جنس, قد و وزن با فشار خون, این تحقیق در پاییز سال 1381 انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی بر روی 1061 کودک دختر و پسر در پنج منطقه تهران (جنوب, شمال, غرب, شرق و مرکز) انجام شد. قد و وزن اندازه گیری و سپس فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به روش استاندارد تعیین شد. سپس جدول صدک های 50, 75, 90 و 95 فشار خون تنظیم شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو و تی و برای آزمون های همبستگی از آزمون چوپروف استفاده شد.یافته ها: طبق نتایج به دست آمده فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با افزایش قد و وزن افزایش می یابند. هم چنین, در صدک 90 و 95 فشار خون سیستولیک در سن 7 و 8 سالگی در دختران و پسران برابر بوده و در سن 9, 10 و 11 سالگی در دخترها بیشتر از پسرها می باشد. در صدک 90 و 95 فشار خون دیاستولیک در سن 7, 8 و 9 سالگی در دختران و پسران برابر و در سن 10 و 11 سالگی دختران فشار خون دیاستولیک بالاتری نسبت به پسران دارند. هم چنین در مقایسه با صدک فشار خون نرمال در کودکان امریکایی دختران و پسران تهرانی, فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پایین تری دارند.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج نشان داد که بین نورموگرام فشار خون کودکان تهرانی نسبت به کودکان آمریکایی تفاوت وجود دارد, از این رو توصیه می شود در هر جامعه ای از نورموگرام استاندارد فشار خون خاص آن جمعیت استفاده شود. ادامه بررسی ها با تعداد نمونه بیشتر می بایست مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فلاح، آذر، گچکار، لطیف، و فرجی‌، صلاح الدین‌. (1382). بررسی‌ میزان‌ فشار خون‌ در کودکان‌ دبستانی‌ 11-7 ساله‌ شهر تهران‌ در سال‌ 1381 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، 11(42)، 43-48. SID. https://sid.ir/paper/61329/fa

Vancouver: کپی

فلاح آذر، گچکار لطیف، فرجی‌ صلاح الدین‌. بررسی‌ میزان‌ فشار خون‌ در کودکان‌ دبستانی‌ 11-7 ساله‌ شهر تهران‌ در سال‌ 1381 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)[Internet]. 1382؛11(42):43-48. Available from: https://sid.ir/paper/61329/fa

IEEE: کپی

آذر فلاح، لطیف گچکار، و صلاح الدین‌ فرجی‌، “بررسی‌ میزان‌ فشار خون‌ در کودکان‌ دبستانی‌ 11-7 ساله‌ شهر تهران‌ در سال‌ 1381 ،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، vol. 11، no. 42، pp. 43–48، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61329/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی