video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

954

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر متفورمین بر روی حجم جزایر لانگرهانس در پانکراس موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 16

چکیده

 زمینه و هدف: متفورمین دارویی است که به صورت گسترده برای درمان دیابت نوع II مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه اثرات مقادیر متفاوت متفورمین بر روی حجم جزایر لانگرهانس بررسی شده است.روش بررسی: 24 سر موش سوری نر بالغ نژاد C57BL/6 در محدوده وزنی 30±5 گرم به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد نرمال سالین دریافت کرد و گروه های آزمون اول تا سوم به ترتیب متفورمین با غلظت های 75, 150 و 300 میلی گرم در کیلو گرم و با روش تزریق داخل صفاقی طی 7 روز به صورت روزانه دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق, موش ها به روش جابجایی مهره های گردنی قربانی شدند و پانکراس آن ها جهت بررسی های بافت شناسی در فرمالین 10 درصد فیکس شد. با استفاده از روش کاوالیری حجم جزایر لانگرهانس تخمین زده شد.یافته ها: حجم جزایر لانگرهانس در گرو ه های دریافت کننده دوزهای 75 و 150 میلی گرم در کیلو گرم متفورمین اختلاف معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان نداد (P>0.05). موش های تیمار شده با دوز 300 میلی گرم در کیلو گرم متفورمین در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری را در حجم جزایر لانگرهانس نشان دادند (P<0.05).نتیجه گیری: متفورمین به صورت وابسته به دوز با عث افزایش حجم جزایر لانگرهانس می شود. اثر افزایشی متفورمین بر حجم جزایر لانگرهانس احتمالا ناشی از تکثیر یا افزایش حجم سلول های بتا می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خرسندی، لعیاسادات، بهرام زاده، سمیه، هاشمی تبار، محمود، و کلانتر مهدوی، سیدرشیدالدین. (1390). اثر متفورمین بر روی حجم جزایر لانگرهانس در پانکراس موش سوری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، 19(74)، 9-16. SID. https://sid.ir/paper/61196/fa

  Vancouver: کپی

  خرسندی لعیاسادات، بهرام زاده سمیه، هاشمی تبار محمود، کلانتر مهدوی سیدرشیدالدین. اثر متفورمین بر روی حجم جزایر لانگرهانس در پانکراس موش سوری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)[Internet]. 1390؛19(74):9-16. Available from: https://sid.ir/paper/61196/fa

  IEEE: کپی

  لعیاسادات خرسندی، سمیه بهرام زاده، محمود هاشمی تبار، و سیدرشیدالدین کلانتر مهدوی، “اثر متفورمین بر روی حجم جزایر لانگرهانس در پانکراس موش سوری،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، vol. 19، no. 74، pp. 9–16، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61196/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی