The process cannot access the file 'e:\log\f.14010704.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research) | سال:1387 | دوره:16 | شماره:62 | صفحه شروع:77 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی شیگلا، تعیین سروتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مبتلا به اسهال حاد در مرکز آموزشی شهید دکتر بهشتی زنجان از سال 1382 تا 1386

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 84

چکیده

 زمینه و هدف: گاستروانتریت یکی از بیماری های مهم در تمام نقاط دنیا می باشد. این بیماری در بین کودکان, سالمندان و افراد دارای نقص ایمنی و سوء تغذیه اهمیت بیشتری دارد. شیگلا به عنوان مهم ترین عامل اسهال خونی سالانه باعث مرگ بسیاری از مردم جهان می شود. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی به واسطه پلاسمید در این باکتری از معضلات بهداشتی محسوب می شود. این تحقیق با هدف ارایه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی شیگلا در مرکز آموزشی پزشکی شهید دکتر بهشتی زنجان انجام پذیرفت.روش بررسی: در این مطالعه در طی سال های 1382 تا 1386 بر روی بیماران مبتلا به اسهال آزمایش کشت و کامل مدفوع با روش های رایج انجام گرفت و پس از ایزوله کردن شیگلا, تعیین سروتایپ شد. سپس آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک به عمل آمد.یافته ها: از مجموع 682 مورد نمونه مدفوع اسهالی که تحت بررسی قرار گرفتند, 134 مورد (6/19 درصد) شیگلا ایزوله شد. در این بین (53 درصد) مذکر و (47 درصد) مونث بودند. بیشترین تعداد در مرداد ماه و کم ترین در اسفند ماه بود. از مجموع شیگلاهای جدا شده از کشت مدفوع بیماران شیگلا فلکسنری (7/62 درصد), شیگلا بوئیدی (1/20 درصد) و شیگلا دیسانتری (2/17 درصد) بودند. در آنتی بیوگرام به عمل آمده بالاترین حساسیت به سیپروفلوکساسین (8/88 درصد) و بالاترین مقاومت به آمپی سیلین (100 درصد) مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و در نتیجه افزایش مقاومت نسبت به داروها بعضی از آنتی بیوتیک ها را باید از فهرست دارویی برای درمان شیگلا حذف کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID