video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,325

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر سیپروهپتادین و فنی توئین در پیشگیری از سردردهای میگرنی اطفال

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 5

چکیده

 سابقه و هدف: در چند دهه  اخیر شیوع میگرن رو به افزایش بوده و انجام تحقیقات در زمینه داروهای مورد مصرف در پیشگیری از حملات میگرن ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به منظور مقایسه تاثیر دو داروی سیپروهپتادین و فنی توئین در تعداد, مدت و شدت حملات میگرن بر روی اطفال 5 تا 15 ساله مراجعه کننده به کلینیک تخصصی اعصاب, در سال 1382 در شهر کرد صورت گرفت.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تعداد 119 نفر که میگرن آن ها با استفاده از معیارهای تشخیصی جامعه بین المللی سردرد, تشخیص داده شده بود, وارد مطالعه شدند. مطالعه در سه گروه و در سه فاز 45 روزه انجام شد. در 45 روز اول و سوم همه بیماران دارونما مصرف می کردند. در 45 روز دوم, گروه اول سیپروهپتادین (3/0 میلی گرم بر کیلو گرم در روز), گروه دوم فنی توئین (4/0 میلی گرم بر کیلو گرم در روز) و گروه سوم دارونما دریافت کردند. بیماران در طول تحقیق در هنگام حمله میگرن مجاز به مصرف استامینوفن کدئین بودند. شدت درد با توجه به پرسش نامه MIDAS از درجه 1 تا 10 توسط بیماران مشخص می شد. نتایج به وسیله آزمون های آماری کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تعداد, مدت و شدت حملات در فاز دوم در هر دو گروه دارویی نسبت به فاز اول کاهش یافت (.(P<0.05 تعداد حملات در فاز سوم در گروه مصرف کننده سیپروهپتادین نسبت به فاز اول کاهش یافت ((P<0.05, ولی در مورد فنی توئین این تفاوت معنی دار نبود. تاثیر سیپروهپتادین بر تعداد, مدت و شدت حملات در فاز دوم مطالعه در مقایسه با فنی توئین بیشتر بود (.(P<0.05نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد مصرف سیپروهپتادین نسبت به فنی توئین در بیماران میگرنی منطقی تر است, بنابراین مصرف آن در اطفال میگرنی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهوری، جعفر، میرحسینی، محمود، و رفیعیان، محمود. (1382). مقایسه‌ اثر سیپروهپتادین و فنی توئین در پیشگیری از سردردهای میگرنی اطفال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، 11(45)، 1-5. SID. https://sid.ir/paper/61030/fa

  Vancouver: کپی

  مهوری جعفر، میرحسینی محمود، رفیعیان محمود. مقایسه‌ اثر سیپروهپتادین و فنی توئین در پیشگیری از سردردهای میگرنی اطفال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)[Internet]. 1382؛11(45):1-5. Available from: https://sid.ir/paper/61030/fa

  IEEE: کپی

  جعفر مهوری، محمود میرحسینی، و محمود رفیعیان، “مقایسه‌ اثر سیپروهپتادین و فنی توئین در پیشگیری از سردردهای میگرنی اطفال،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، vol. 11، no. 45، pp. 1–5، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61030/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی