مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی دریا | سال:1391 | دوره:8 | شماره:15 | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 27

چکیده

 یکی از مهمترین علل موثر بر دوام سازه های بتن مسلح, کلرید نفوذ یافته به درون بتن بوده و از این رو در دهه های اخیر طراحی بر اساس دوام سازه های بتنی در محیط دریایی اهمیت ویژه ای پیدا نموده و مدل های مختلفی برای تخمین عمر مفید توسط مراکز تحقیقاتی ارائه شده است. علی رغم تحقیقات گسترده صورت گرفته کماکان مفاهیم مبهم و بحث برانگیز در این زمینه وجود دارد. یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر دوام بتن, شرایط محیطی قرارگیری بتن می باشد. لذا تحقیقات در شرایط محیطی مختلف برای ارزیابی ملاحظات طراحی بر اساس دوام و تخمین عمر مفید می تواند بسیار مفید واقع شود. خلیج فارس به علت دمای محیطی بالا و رطوبت زیاد و همچنین میزان یون کلرید موجود در آب, یکی از مخرب ترین محیط های طبیعی برای بتن مسلح از نقطه نظر دوام می باشد.هدف این مقاله بررسی چهار مدل تخمین عمر مفید خدمت رسانی بتن مسلح به کمک آزمایش های صورت گرفته بر روی سازه بتنی در شرایط واقعی می باشد. که دو مدل توسط مراکز تحقیقاتی خارجی و دو مدل دیگر توسط مراکز تحقیقاتی داخلی ارائه شده است. نتایج گویایی عدم قطعیت های فراوان در تخمین های مدل ها و عدم تطابق مدل های خارجی با شرایط محیطی خلیج فارس می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID