مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,245

دانلود:

252

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به کارگیری روش المان مرزی در طراحی سیستماتیک پروانه

نویسندگان

قاسمی حسن

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 38

کلیدواژه

روش المان مرزی (BEM)Q4

چکیده

 یکی از متداولترین انواع پیش برنده های دریایی نوع پروانه ای است که با ایجاد تراست لازم برای غلبه بر مقاومت سبب راندن کشتی می گردد. پروانه در محلی کار می کند که جریان و یک عقب کشتی دارای مولفه های سرعت محوری, مماسی و شعاعی است و سبب توزیع فشار نوسانی و باعث تراست نوسانی می شود. تولید کمترین گشتاور, بیشترین تراست لازم برای غلبه بر مقاومت و راندمان بالا و همچنین عدم وقوع کاویتاسیون از فاکتورهای مهم طراحی پروانه می باشد. قسمت اول این مقاله با استفاده از روش المان مرزی جهت بررسی عملکرد و تعیین مشخصات هیدرودینامیکی پروانه در شرایط جریان غیر یکنواخت متمرکز است. در قسمت دوم مقاله با داشتن مشخصات هیدرودینامیکی پروانه, روش سیستماتیک برای انتخاب بهینه پروانه استفاده شده است. انتخاب پروانه بر اساس معیارهای مهم و اصولی در طراحی پروانه انجام می شود. در این مقاله مشخصات هیدرودینامیکی سه پروانه مختلف برای کشتی (PV11) محاسبه شده و یک پروانه بهینه انتخاب شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قاسمی، حسن. (1383). به کارگیری روش المان مرزی در طراحی سیستماتیک پروانه. مهندسی دریا، 1(1)، 25-38. SID. https://sid.ir/paper/60886/fa

  Vancouver: کپی

  قاسمی حسن. به کارگیری روش المان مرزی در طراحی سیستماتیک پروانه. مهندسی دریا[Internet]. 1383؛1(1):25-38. Available from: https://sid.ir/paper/60886/fa

  IEEE: کپی

  حسن قاسمی، “به کارگیری روش المان مرزی در طراحی سیستماتیک پروانه،” مهندسی دریا، vol. 1، no. 1، pp. 25–38، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/60886/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی