مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,171

دانلود:

667

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده های ماهواره ای

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 84

چکیده

 امروزه برای مدیریت بهینه سواحل, اطلاع داشتن از توپوگرافی مناطق ساحلی امری ضروری است. این اطلاعات را می توان از طریق اندازه گیری های محلی, عسکبرداری های هوایی و یا از تصاویر ماهواره ای به دست آورد. استفاده از داده های ماهواره ای احتیاج به وقت زیاد برای جمع آوری و تجهیزات گرانقیمت ندارد و در حال حاضر به عنوان جدیدترین و اقتصادی ترین روش مطرح در دنیا به حساب می آید. متأسفانه علیرغم مزایای فراوان این روش تاکنون فناوری بهره گیری از داده های ماهواره ای برای تهیه اطلاعات هیدروگرافی در ایران توسعه نیافته است. در این تحقیق سعی شده است با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها از یک طرف و استفاده از دانش علوم دریایی از طرف دیگر, امکان بهره گیری از تصاویر ماهواره ای برای تهیه اطلاعات دریایی در زمینه عمق مناطق ساحلی فراهم گردد. برای این امر پردازش های خاصی روی تصاویر ماهواره ای صورت می گیرد. سپس, با استفاده از اندازه گیری های محلی انجام شده و بهره گیری از روشهای ریاضی رابطه بین اطلاعات ماهواره ای و عمق آب استخراج می گردد. در نهایت, با برنامه نویسی در محیط نرم افزارMatlab , رسم خطوط هم عمق در منطقه دریایی مورد نظر امکان پذیر می گردد. در این مقاله از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست استفاده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آزرم سا، سیدعلی، و رزم خواه، فرهاد. (1383). استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده ‌های ماهواره ‌ای. مهندسی دریا، 1(1)، 77-84. SID. https://sid.ir/paper/60882/fa

  Vancouver: کپی

  آزرم سا سیدعلی، رزم خواه فرهاد. استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده ‌های ماهواره ‌ای. مهندسی دریا[Internet]. 1383؛1(1):77-84. Available from: https://sid.ir/paper/60882/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی آزرم سا، و فرهاد رزم خواه، “استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده ‌های ماهواره ‌ای،” مهندسی دریا، vol. 1، no. 1، pp. 77–84، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/60882/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی