مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,002

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنالیز رفتار دینامیکی لنج چوبی در امواج نامنظم

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 62

چکیده

 لنج شناوری چوبی است که در آبهای خلیج فارس و دریای عمان از دیرباز مورد استفاده قرار میگرفته است. علی رغم غرق شدنهای متناوب این شناور کماکان باور عامیانه آنست که این شناور در موج رفتاری آرام و راحت از خود بروز میدهد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار دینامیک رفتار کشتی در موج به استخراج رفتار دینامیکی این شناور پرداخته شد. سپس بر اساس معیارهای موجود دینامیک رفتار شناور در موج حد تحمل لنج در امواج دریا استخراج گردید. پس از آن علت تصور عمومی مبنی بر رهوار بودن شناور بحث گردیده است. نتیجه نهایی آنکه این شناور قابلیت دریانوردی در امواجی با ارتفاع موثر حداکثر یک متر را خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زراعتگر، حمید، و سایبانی، مصباح. (1383). آنالیز رفتار دینامیکی لنج چوبی در امواج نامنظم. مهندسی دریا، 1(1)، 49-62. SID. https://sid.ir/paper/60881/fa

  Vancouver: کپی

  زراعتگر حمید، سایبانی مصباح. آنالیز رفتار دینامیکی لنج چوبی در امواج نامنظم. مهندسی دریا[Internet]. 1383؛1(1):49-62. Available from: https://sid.ir/paper/60881/fa

  IEEE: کپی

  حمید زراعتگر، و مصباح سایبانی، “آنالیز رفتار دینامیکی لنج چوبی در امواج نامنظم،” مهندسی دریا، vol. 1، no. 1، pp. 49–62، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/60881/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی