video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان شیوع فلوئوروسیس دندانی در کودکان دبستانی شهر بندرعباس

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 18

چکیده

 مقدمه: پوسیدگی دندان پس از سرماخوردگی شایعترین بیماری انسان بشمار می رود. با آنکه وجود ماده فلوراید در آب آشامیدنی و غذای روزانه می تواند باعث جلوگیری از پوسیدگی دندانها گردد, اما مصرف درازمدت و بیش از اندازه آن نیز می تواند باعث ایجاد عارضه فلوئوروسیس شود. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع عارضه فلوئوروسیس در کودکان دبستانی شهر بندرعباس می باشد. روش کار: در این مطالعه تحلیلی - توصیفی تعداد 867 دانش آموز دبستانی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و اطلاعات مربوط به سن, جنس, ناحیه آموزش و پرورش, نوع تغذیه و سپس درجه فلوئوروسیس بر اساس درجه بندی Dean و همچنین میزان فلوئور آب آشامیدنی تعیین شد. داده های حاصله در قالب جداول توصیفی ارایه گردید و جهت تحلیل نتایج, از آزمونهای t, آنالیز واریانس و کای اسکوئر استفاده شد و P<0.05 معنی دار تلقی گردید. نتایج: در مجموع 867 دانش آموز دبستانی شامل 439 پسر و 428 دختر مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین میزان فلوئور آب مناطق نمونه 0.73 میلی گرم در لیتر بود. شیوع فلوئوروسیس خفیف, متوسط و شدید 19.63 درصد بود که این میزان در پسران و دختران به ترتیب 18.9% و 19.63% بود که تفاوت معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن میزان فلوئور آب آشامیدنی شهر بندرعباس از حد مجاز و متعاقب آن بالا بودن میزان فلوئوروسیس در بین کودکان, انجام اقدامات پیشگیرانه و آموزش خانواده ها در خصوص طبخ غذا و نحوه مقابله با این عارضه ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  عراقی زاده، عبدالمهدی، زارع، شهرام، رادافشار، زهره، و چنیده، سیروس. (1383). میزان شیوع فلوئوروسیس دندانی در کودکان دبستانی شهر بندرعباس . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)، 8(1)، 13-18. SID. https://sid.ir/paper/60796/fa

  Vancouver: کپی

  عراقی زاده عبدالمهدی، زارع شهرام، رادافشار زهره، چنیده سیروس. میزان شیوع فلوئوروسیس دندانی در کودکان دبستانی شهر بندرعباس . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)[Internet]. 1383؛8(1):13-18. Available from: https://sid.ir/paper/60796/fa

  IEEE: کپی

  عبدالمهدی عراقی زاده، شهرام زارع، زهره رادافشار، و سیروس چنیده، “میزان شیوع فلوئوروسیس دندانی در کودکان دبستانی شهر بندرعباس ،” مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)، vol. 8، no. 1، pp. 13–18، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/60796/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی