مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: استقلال | سال:1385 | دوره:25 | شماره:2 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 72

چکیده

 پوشش ستونهای بتنی با ورقهای فولادی یکی از روشهای مناسب مقاوم سازی این سازه هاست. با استفاده از این روش, ضمن افزایش مقاومت محوری و خمشی و برشی ستون, شکل پذیری آن نیز بهبود می یابد. دراین پژوهش, با بررسی اثرات محصور شدگی بتن توسط خاموتها و یا ورقهای فولادی تقویتی پیرامون آن, تغییرات منحنی اندرکنش بار محوری- لنگر خمشی ستونها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که اثرات محصورشدگی در محدوده مکانیزم رفتاری شکست مواد ستونها به ویژه بر رفتار ستونهای لاغر با محوری نسبتا زیاد بسیار محسوستر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID