video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,068

دانلود:

176

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد لیپوم پاروتید

صفحات

 صفحه شروع 370 | صفحه پایان 373

کلیدواژه

چکیده

 لیپوم یک تومور خوش خیم شایع در نسج نرم می باشد ولی رخداد آن در غده پاروتید نادر است. در لیپوم پاروتید دخالت جراحی اقدام مشکلی است زیرا تومور در مجاورت عصب صورتی می باشد لذا اطلاعات کافی از آناتومی ناحیه و نیز بکار بردن تکنیک های جراحی دقیق ضروری است. بیمار خانم 12 ساله با توده بدون علامت ناحیه پاروتید می باشد که خواهان جراحی به دلیل مسایل زیبایی و ظاهری بود. در سی تی اسکن یک لیپوم بزرگ در پاروتید راست دیده می شد. بعد از انجام پاروتیدکتومی سطحی و پیدا کردن و حفظ شاخه های عصب فاسیال, لیپوم بطور موفقیت آمیز خارج شد. بعد از عمل بیمار مشکل خاص نداشت و عملکرد عصب صورتی کاملا طبیعی بود. لیپوم پاروتید تومور نادری است. روش ترجیحی در بررسی قبل از عمل سی تی اسکن با تفکیک بالا می باشد که اطلاعات خوبی را راجع به تومور بدست می دهد. درمان جراحی لیپوم پاروتید باید توسط جراح ماهر انجام گیرد و شاخه های عصب صورتی با دقت پیدا شده و حفظ شود. در لیپوم لب عمقی پاروتید می توان لب سطحی را بلند کرد و بعد از برداشتن لیپوم مجددا آن را به سرجایش برگرداند تا از نظر زیبایی نتایج بهتری حاصل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نادرپور، مسعود، و شهیدی، نیک زاد. (1389). گزارش یک مورد لیپوم پاروتید. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 10(4 (پیاپی 38))، 370-373. SID. https://sid.ir/paper/59976/fa

  Vancouver: کپی

  نادرپور مسعود، شهیدی نیک زاد. گزارش یک مورد لیپوم پاروتید. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل[Internet]. 1389؛10(4 (پیاپی 38)):370-373. Available from: https://sid.ir/paper/59976/fa

  IEEE: کپی

  مسعود نادرپور، و نیک زاد شهیدی، “گزارش یک مورد لیپوم پاروتید،” مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، vol. 10، no. 4 (پیاپی 38)، pp. 370–373، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/59976/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی