مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,631

دانلود:

529

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران

نویسندگان

مسایلی صدیقه

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 38

چکیده

 در تفکر اسلامی اصل, رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان فطرتا وجود دارد. مسکن سنتی به علت جوابگویی به این نهاد فطری با انسان انس دارد. لذا مسکن سنتی را نمی توان تنها به لحاظ کالبدی, هندسی و فرمی توصیف کرد, بلکه معانی ورای آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند. معانی پنهان ناشی از حقایق مکتوم در مشیت الهی و غیرقابل رؤیت است و تنها از طریق جلوه های جهان کون و مکان به وسیله خدا بر ما آشکار و قابل رویت می گردد. اجزای مختلف مسکن سنتی نه به کمک عملکرد فضاها و نه به دلیل اقلیم, اطراف حیاط قرار گرفته اند؛ بلکه بر اساس معانی حاصل از فراآگاهی معماران, شکل گرفته اند. معماران سنتی با در نظر آوردن معانی بی شکل و تجسم بخشیدن به آن ها در قالب اشکال معماری, تصورات خود را از عالم و در نتیجه مشیت الهی در بناها و دست ساخته های خود, به منصه ظهور رسانده اند. این معانی و ویژگی های درونی و فطری انسان که در مسکن سنتی تاثیرگذار است, عبارتند از گرایش به حقیقت جویی, خلاقیت و ابداع, خیر و فضیلت, جمال و زیبایی و عشق روحانی و پرستش. تحلیل گرایش های فوق می تواند نقشه پنهان را به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی تبیین نماید و از طریق آن امکان دستیابی به لایه های پنهان تفکر را فراهم آورد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مسایلی، صدیقه. (1388). نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران. هنرهای زیبا، -(37)، 27-38. SID. https://sid.ir/paper/5873/fa

Vancouver: کپی

مسایلی صدیقه. نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران. هنرهای زیبا[Internet]. 1388؛-(37):27-38. Available from: https://sid.ir/paper/5873/fa

IEEE: کپی

صدیقه مسایلی، “نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران،” هنرهای زیبا، vol. -، no. 37، pp. 27–38، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5873/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.