مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا | سال:1382 | دوره:- | شماره:16 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

735

دانلود:

189

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 در مرکز شهر تاریخی تبریز, بازمانده های بنای باستانی شکوهمندی قرار دارد که در گذر زمان از آن با نام های ارک تبریز, ارک علیشاه, طاق علیشاه و نیز مسجد علیشاه یاد کرده اند. این ایوان عظیم فروریخته, که ابعاد آن از ایوان مداین بزرگتر است, از نظر حجم, فضا سازی, رفعت و عظمت یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران شمرده می شود. پژوهشگرانی که این ایوان را مسجد جامع تاج الدین علیشاه پنداشته و معرفی کرده اند, تنها به روایات تاریخی استناد داشته اند, حال آنکه نگرش تحلیلی- انتقادی به متون تاریخی آشکار می سازد که وضعیت و ساختار کنونی ارک تبریز هرگز با توصیف مورخان و سیاحانی که مسجد علیشاه را دیده و توصیف کرده اند, همخوانی و هماهنگی ندارد. این مقاله بر پایه نتایج کاوش های باستان شناسی, مطالعات تاریخ معماری اسلامی, رهیافت (approach) معماری و نیز بررسی انتقادی متون تاریخی نتیجه خواهد گرفت که بنای موسوم به ارک تبریز همان مسجد جامع علیشاه نیست.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID