video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,323

دانلود:

235

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک، MBC ,MIC پنی سیلین و بررسی شیوع گلو درد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

یدالهی حبیب اله

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 66

چکیده

 تشخیص فوری و درمان مناسب گلو درد چرکی به منظور جلوگیری از عارضه خطرناک آن یعنی تب رماتیسمی بسیار مهم است. هدف اصلی این طرح تحقیقاتی شناسایی استرپتوکوک های بتاهمولیتی (Streptococcus- Beta-Hemolytic A= SβHA در استان چهارمحال و بختیاری و در قالب طرح ملی پیشگیری اولیه از تب رماتیسمی (Primary Prevention of Acute Rheumatic Fever) بود. قسمت اول تحقیق به روش توصیفی ـ مقطعی و به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شد. حجم نمونه بیش از یک هزار دانش آموز و بیمار 15-5 ساله از سراسر استان برای تعیین نرخ ناقلین سالم و شیوع گلو درد چرکی بوده است. در قسمت دوم تحقیق به روش تجربی ـ مداخله ای و با استفاده از پنی سیلین انجام شد که برای استرپتوکوک βHA موجود در گلوی بیماران و ناقلین سالم حداقل دوز مهار کننده رشد باکتری (Minimum inhibitory Concentration=MIC) و حداقل دوز کشنده باکتری  (Minimum Bactericidal Concentration= MBC) برای پنی سیلین تعیین گردید. مقادیر مزبور در سویه های مختلف متفاوت بود و غلظت MIC از 31.85 الی 0.03 و غلظت MBC از 125 الی 0.060 واحد در میلی لیتر تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق 20 درصد گلو دردها از نوع چرکی استرپتوکوکی و نرخ ناقلین سالم 4.7 درصد بود MIC و MBC پنی سیلین در این پژوهش بیانگر بروز موارد مقاوم (resistant) و نیمه مقاوم (tolerant)  استرپتوکوک در مقابل پنی سیلین می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یدالهی، حبیب اله. (1380). تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک, MBC ,MIC پنی سیلین و بررسی شیوع گلو درد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 3(4)، 62-66. SID. https://sid.ir/paper/58072/fa

  Vancouver: کپی

  یدالهی حبیب اله. تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک, MBC ,MIC پنی سیلین و بررسی شیوع گلو درد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1380؛3(4):62-66. Available from: https://sid.ir/paper/58072/fa

  IEEE: کپی

  حبیب اله یدالهی، “تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک, MBC ,MIC پنی سیلین و بررسی شیوع گلو درد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 3، no. 4، pp. 62–66، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58072/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی