مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,136

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر استعمال موضعی سوکرالفات در مقایسه با هیدروکورتیزون در درمان درماتیت دیاپر: یک کار آزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 12

چکیده

 مقدمه: کورتیکواستروئیدهای موضعی به طور رایج در درمان درماتیت دیاپر مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات قبلی نشان داده که سوکرالفات در درمان درماتیت دیاپر و درماتیت تحریکی اطراف محل استومی بسیار موثر است. هدف: مقایسه اثربخشی استعمال موضعی سوکرالفات با هیدروکورتیزون در درمان درماتیت دیاپر .روش اجرا: در این کارآزمایی بالینی و تصادفی و دوسوکور, 64 بیمار مبتلا به درماتیت دیاپر با کرم سوکرالفات 4% و یا کرم هیدروکورتیزون تحت درمان قرارگرفتند. بیماران در فواصل دو هفته ای با بهبودی کامل یا حداکثر 8 هفته پیگیری شدند. میزان بهبودی در دو گروه با آزمون chi-square مقایسه گردید. یافته ها: در پایان مطالعه, در هر دو گروه بهبودی کامل (بهبودی بیش از 50% در وسعت و تعداد ضایعات) در 90.6% و بهبودی نسبی (بهبودی 20% تا 50% در وسعت و تعداد ضایعات) در 9.4% بیماران دیده شد (P>0.05).نتیجه گیری: سوکرالفات موضعی درمانی موثر, در دسترس و ارزان برای درماتیت دیاپر است که اثری معادل هیدروکورتیزون موضعی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایرجی، فریبا، و رضازاده، مرضیه. (1382). اثر استعمال موضعی سوکرالفات در مقایسه با هیدروکورتیزون در درمان درماتیت دیاپر: یک کار آزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور . بیماریهای پوست، 6(3 (پیاپی 23))، 8-12. SID. https://sid.ir/paper/57988/fa

  Vancouver: کپی

  ایرجی فریبا، رضازاده مرضیه. اثر استعمال موضعی سوکرالفات در مقایسه با هیدروکورتیزون در درمان درماتیت دیاپر: یک کار آزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور . بیماریهای پوست[Internet]. 1382؛6(3 (پیاپی 23)):8-12. Available from: https://sid.ir/paper/57988/fa

  IEEE: کپی

  فریبا ایرجی، و مرضیه رضازاده، “اثر استعمال موضعی سوکرالفات در مقایسه با هیدروکورتیزون در درمان درماتیت دیاپر: یک کار آزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور ،” بیماریهای پوست، vol. 6، no. 3 (پیاپی 23)، pp. 8–12، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57988/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی