مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,121

دانلود:

210

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر درمانی متوکسالن خوراکی به علاوه اشعه فرا بنفش A به تنهایی و همراه با کلسی پوتریول موضعی در درمان ویتیلیگو

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 176

چکیده

 مقدمه: ویتیلیگو اختلال پیگمانتاسیون اکتسابی نسبتا شایع است که حدود 1% جمعیت جهان گرفتار آن هستند. از میان درمان های مختلف, موثرترین و رایج ترین شیوه درمان ویتیلیگوی ژنرالیزه, اشعه درمانی سیستمیک است. هدف: تعیین اثر سینرژیستیک کلسی پوتریول موضعی و متوکسالن خوراکی به علاوه اشعه ماورا بنفش PUVA)A)در درمان ویتیلیگوی ژنرالیزه. روش اجرا: در این کارآزمایی بالینی تصادفی, 47 بیمار مبتلا به ویتیلیگوی ژنرالیزه (که سطح درگیری بیماری آن ها کمتر از 40% سطح بدن بود) به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه تحت درمان با PUVA سیستمیک به صورت سه جلسه در هفته قرار گرفتند. از یک گروه از بیماران خواسته شد که از کرم کلسی پوتریول موضعی (0.005%) یک ساعت بعد از اشعه درمانی (هفته ای سه بار) روزانه یک بار بر روی ضایعات استفاده کنند. بیماران در فواصل هفتگی از لحاظ میزان پاسخ به درمان و عوارض احتمالی بررسی شدند. یافته ها: متوسط پاسخ به درمان به صورت رپیگمانتاسیون در گروه کلسی پوتریول و PUVA, %63.86±24.1 و در گروه PUVA, %60.63±23.29 بود (p>0.05). تعداد جلسات اشعه درمانی و متوسط دوز تجمعی UVA در گروه کلسی پوتریول+ PUVA, به ترتیب 22.66±96.33 جلسه و 118.05±584.07 ژول بر سانتی متر مربع و در گروه PUVA به تنهایی به ترتیب 26.1±116.27 جلسه و 167.97±685.14 ژول بر سانتی متر مربع بود (p<0.05). نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به ویتیلیگوی ژنرالیزه, درمان با ترکیب کلسی پوتریول و PUVA خوراکی یک درمان موثر و کم عارضه است و با مصرف داروی فوق تعداد جلسات اشعه درمانی و دوز تجمعی اشعه UVA برای رسیدن به حداکثر پاسخ درمانی کاهش می یابد و باعث تسریع رپیگمانتاسیون می شود.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اخیانی، مریم، حلاجی، زهرا، احسانی، امیرهوشنگ، مکرمی، تورج، و گروهی، فرزام. (1384). مقایسه اثر درمانی متوکسالن خوراکی به علاوه اشعه فرا بنفش A به تنهایی و همراه با کلسی پوتریول موضعی در درمان ویتیلیگو. بیماریهای پوست، 8(3 (پیاپی 31))، 171-176. SID. https://sid.ir/paper/57807/fa

  Vancouver: کپی

  اخیانی مریم، حلاجی زهرا، احسانی امیرهوشنگ، مکرمی تورج، گروهی فرزام. مقایسه اثر درمانی متوکسالن خوراکی به علاوه اشعه فرا بنفش A به تنهایی و همراه با کلسی پوتریول موضعی در درمان ویتیلیگو. بیماریهای پوست[Internet]. 1384؛8(3 (پیاپی 31)):171-176. Available from: https://sid.ir/paper/57807/fa

  IEEE: کپی

  مریم اخیانی، زهرا حلاجی، امیرهوشنگ احسانی، تورج مکرمی، و فرزام گروهی، “مقایسه اثر درمانی متوکسالن خوراکی به علاوه اشعه فرا بنفش A به تنهایی و همراه با کلسی پوتریول موضعی در درمان ویتیلیگو،” بیماریهای پوست، vol. 8، no. 3 (پیاپی 31)، pp. 171–176، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57807/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی