مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

178

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مبتلایان به اگزمای دست به روش Patch Test

صفحات

 صفحه شروع 231 | صفحه پایان 236

چکیده

 مقدمه: عوامل محیطی متعدد می توانند سبب ایجاد یا بدترشدن اکزمای دست شوند.روش اجرا: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار مبتلا به اکزمای دست که به بیمارستان های لقمان و بوعلی تهران ارجاع داده شده بودند, با استفاده از patch test حاوی 23 آلرژن (شرکت Hermal) مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: 240 واکنش مثبت در 86 بیمار مشاهد شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات(30 مورد, 13.5%) و پتاسیم دی کرومات (28 مورد, 11.7%) بود. در گروه دارای واکنش مثبت 28 نفر مرد و 58 نفر زن و در گروه فاقد واکنش 3 مرد و 11 زن وجود داشتند(p>0.05).میانگین سن گروه دارای واکنش مثبت11.9 ± 31.7 سال و میانگین سن گروه فاقد واکنش 9.2 ± 24.8 سال بود (0.05>p). چهل و نه نفر از واکنش دهندگان اکزمای تحت حاد و37 نفر اکزمای مزمن داشتند. در گروه فاقد واکنش 11نفر مبتلا به بیماری تحت حاد و3 نفر مبتلا به بیماری مزمن بودند (P>0.05) نتیجه گیری: با انجام patch test آلرژن های دخیل در اکزمای دست شناسایی می شود. بعد از معلوم شدن نوع آلرژن, بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که موجب بهبود درماتیت در فرد مزبور می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طوسی، پرویز، حسین زاده، فاطمه، رحمتی رودسری، محمد، گچکار، لطیف، و مانی قلم، شورا. (1383). بررسی مبتلایان به اگزمای دست به روش Patch Test. بیماریهای پوست، 7(4 (پیاپی 28))، 231-236. SID. https://sid.ir/paper/57693/fa

  Vancouver: کپی

  طوسی پرویز، حسین زاده فاطمه، رحمتی رودسری محمد، گچکار لطیف، مانی قلم شورا. بررسی مبتلایان به اگزمای دست به روش Patch Test. بیماریهای پوست[Internet]. 1383؛7(4 (پیاپی 28)):231-236. Available from: https://sid.ir/paper/57693/fa

  IEEE: کپی

  پرویز طوسی، فاطمه حسین زاده، محمد رحمتی رودسری، لطیف گچکار، و شورا مانی قلم، “بررسی مبتلایان به اگزمای دست به روش Patch Test،” بیماریهای پوست، vol. 7، no. 4 (پیاپی 28)، pp. 231–236، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57693/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی