مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,132

دانلود:

291

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه توصیفی انواع کچلی ها در گیلان

صفحات

 صفحه شروع 255 | صفحه پایان 260

چکیده

 مقدمه: به رغم کاربرد روش های پی گیری و درمان هنوز بیماری های قارچی ناشی از درماتوفیت ها در بسیاری از نقاط دنیا شیوع نسبتا بالایی دارد.هدف: بررسی توصیفی انواع کچلی (درماتوفیتوزیس) در گیلان.روش اجرا: این مطالعه بر روی 217 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت از فروردین تا پایان اسفند 1381 انجام شد. در صورت مشکوک بودن ضایعه اسمیر مستقیم و کشت تهیه شد.یافته ها: 93 بیمار اسمیر مستقیم(10%KOH) و کشت مثبت از نظر درماتوفیتوزیس داشتند که از این تعداد 50 نفر زن و 43 نفر مرد بوده اند. انواع کچلی به ترتیب شیوع کچلی کشاله ران(47.2%) ,کچلی پا (12.9%) و در نهایت کچلی ناخن, دستو صورت بودند. عمده ترین عامل کچلی کشاله ران تریکوفیتون منتاگروفیت بود. شیوع کچلی کشاله ران به طور معنی دار در فصول گرم بیشتر از فصول سرد بود.نتیجه گیری: کچلی کشاله ران شایع ترین نوع کچلی در این مطالعه بود. در شیوع بالای این نوع کچلی بالاخص در زنان نسبت به مطالعات قبلی, ممکن است فعالیت شغلی(کشاورزی) و نوع پوشش زنان شمال کشور نقش داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

علی زاده، نرگس، صدراشکوری، شهریار، گلچای، محمدجواد، معبودی، آرش، و فلاحی، علی اکبر. (1383). مطالعه توصیفی انواع کچلی ها در گیلان. بیماریهای پوست، 7(4 (پیاپی 28))، 255-260. SID. https://sid.ir/paper/57692/fa

Vancouver: کپی

علی زاده نرگس، صدراشکوری شهریار، گلچای محمدجواد، معبودی آرش، فلاحی علی اکبر. مطالعه توصیفی انواع کچلی ها در گیلان. بیماریهای پوست[Internet]. 1383؛7(4 (پیاپی 28)):255-260. Available from: https://sid.ir/paper/57692/fa

IEEE: کپی

نرگس علی زاده، شهریار صدراشکوری، محمدجواد گلچای، آرش معبودی، و علی اکبر فلاحی، “مطالعه توصیفی انواع کچلی ها در گیلان،” بیماریهای پوست، vol. 7، no. 4 (پیاپی 28)، pp. 255–260، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57692/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی