مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,902

دانلود:

1,250

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش خلاق - تجربه 1381

نویسندگان

حجت عیسی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 36

چکیده

 این مقاله محصول تجربه ای یک ساله در آموزش دروس پایه معماری است. نظریه پشتیبان این تجربه, آموزش معماری را در سه عرصه "تزکیه"," تعلیم و "حکمت قابل حصول می داند.این نظریه بر آنست که مراتب اولیه آموزش معماری باید به پالایش و پرورش ذهن و استعداد شاگردان بپردازد تا راه آنان را برای طی مراتب بعدی (کسب دانش ها و درک بینش های معماری) هموار سازد. با این رویکرد, مقاله پس از بیان مبانی نظری خود به تشریح روش های اتخاذ شده برای تدریس و پرورش استعداد دانشجویان می پردازد. روش هایی که حکایت از تعامل دایم بین استاد, شاگرد, و برنامه درسی داشته و هر لحظه در حال بازبینی, نقد و تکمیل خویش می باشد.نگاهی کوتاه به چند تمرین و آنگاه بازنگری و نقد این فرآیند یک ساله از دیگاه دانشجویان پایان بخش این گزارش خواهد بود. این نگاه نقادانه می تواند محلی دریافتن میزان تقرب به اهداف و مفقیت در روش های اتخاذ شده.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حجت، ع. (1383). آموزش خلاق - تجربه 1381. هنرهای زیبا, -(18), 25-36. https://sid.ir/paper/5757/fa

  Vancouver: کپی

  حجت عیسی. آموزش خلاق - تجربه 1381. هنرهای زیبا. 1383 [cited 2023January30];-(18):25-36. Available from: https://sid.ir/paper/5757/fa

  IEEE: کپی

  حجت، ع.، 1383. آموزش خلاق - تجربه 1381. هنرهای زیبا, [online] -(18), pp.25-36. Available: https://sid.ir/paper/5757/fa.