مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم زراعی ایران | سال:1391 | دوره:14 | شماره:1 (پیاپی 53) | صفحه شروع:44 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته ذرت (.Zea mays L) بر شاخص های رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ذرت و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در شرایط رقابت

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 57

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID