مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم زراعی ایران | سال:1391 | دوره:14 | شماره:2 (پیاپی 54) | صفحه شروع:155 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش جو (.Hordeum vulgare L) در مناطق سردسیر کشور با استفاده از روش های رگرسیونی

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 170

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID