مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,294

دانلود:

2,242

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی

نویسندگان

فدایی نژاد سمیه

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 71

چکیده

 گذر مروی با دارا بودن پیشینه تاریخی و اهمیت فراوان به لحاظ کالبدی و عملکردی از دوره قاجار تا به امروز مورد توجه بوده است, این گذر از طرفی نقش مفصل ارتباطی بین مجموعه کاخ های ارگ سلطنتی و محله عودلاجان را داشته و از طرفی دیگر حلقه ارتباطی بازار با محله عودلاجان به شمار می آمده است. در مقاله حاضر ضمن شناسایی کلی گذر مروی, به بررسی سیر تحولات کالبدی آن نیز پرداخته شده است و در ادامه با بررسی مشکلات و امکانات موجود در محدوده مورد مطالعه به ارایه راه حل های کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت و سپس بیان اهداف اصلی بر اساس آنها و ارایه راهبردهای عملیاتی در قالب جداول سوات(Swot)  پرداخته شده است و در انتها نیز با توجه به بررسی های شهری انجام گرفته در محدوده, به چگونگی مرمت شهری و انواع مداخلات مربوط به آن پرداخته شده است. در این پژوهش, علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقشه ها و عکس های قدیمی, برداشت های میدانی نیز انجام گرفته است که ماحصل آن همراه با نتایج حاصله از تطبیق و تحلیل نقشه ها در این مقاله ارایه شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فدایی نژاد، سمیه. (1386). بهسازی, نوسازی و بازسازی در گذر مروی. هنرهای زیبا، -(32)، 61-71. SID. https://sid.ir/paper/5698/fa

Vancouver: کپی

فدایی نژاد سمیه. بهسازی, نوسازی و بازسازی در گذر مروی. هنرهای زیبا[Internet]. 1386؛-(32):61-71. Available from: https://sid.ir/paper/5698/fa

IEEE: کپی

سمیه فدایی نژاد، “بهسازی, نوسازی و بازسازی در گذر مروی،” هنرهای زیبا، vol. -، no. 32، pp. 61–71، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5698/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.