مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

976

دانلود:

267

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی (1385-1376) (در بخش های حمل و نقل و مسکن ایران)

صفحات

 صفحه شروع 255 | صفحه پایان 287

چکیده

 طرح مساله: در این مقاله, تقاضای سیستمی حامل های انرژی در بخش های حمل و نقل و مسکن کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی در فاصله زمانی 1385-1376, به همراه آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در این بخش ها محاسبه شده است.روش: برآورد توابع تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و آثار رفاهی حذف یارانه انرژی و رسیدن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های بین المللی (قیمت های سایه), با محاسبه متغیر جبرانی(CV)  به دست آمده است. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Matlab و Excel استفاده کرده ایم.یافته ها: نسبت هزینه حامل های انرژی به کل مخارج بخش حمل و نقل در دهک های میانی بیشتر از سایر دهک هاست و این نسبت برای دهک دهم از بقیه کم تر است. این نسبت در بخش مسکن با افزایش سطح رفاه, کاهش پیدا می کند. این نسبت ها همچنین در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.نتایج: نتایج نشان می دهد تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی, می تواند سبب کاهش متغیر جبرانی شود و در مجموع متغیر جبرانی برای دهک های هزینه ای بالاتر, بیشتر است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آخوندزاده، طاهره، راغفر، حسین، و شیرین بخش ماسوله، شمس اله. (1389). آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی (1385-1376) (در بخش های حمل و نقل و مسکن ایران). رفاه اجتماعی، 10(36)، 255-287. SID. https://sid.ir/paper/56970/fa

  Vancouver: کپی

  آخوندزاده طاهره، راغفر حسین، شیرین بخش ماسوله شمس اله. آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی (1385-1376) (در بخش های حمل و نقل و مسکن ایران). رفاه اجتماعی[Internet]. 1389؛10(36):255-287. Available from: https://sid.ir/paper/56970/fa

  IEEE: کپی

  طاهره آخوندزاده، حسین راغفر، و شمس اله شیرین بخش ماسوله، “آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی (1385-1376) (در بخش های حمل و نقل و مسکن ایران)،” رفاه اجتماعی، vol. 10، no. 36، pp. 255–287، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56970/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی