video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,217

دانلود:

603

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها

نویسندگان

زینالی حمزه

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 222

چکیده

 بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی, پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی, بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان, آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است, بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل, قطع عضو و جرح, زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

زینالی، حمزه. (1383). اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها. رفاه اجتماعی، 3(13 (حقوق بشر - زنان))، 197-222. SID. https://sid.ir/paper/56905/fa

Vancouver: کپی

زینالی حمزه. اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها. رفاه اجتماعی[Internet]. 1383؛3(13 (حقوق بشر - زنان)):197-222. Available from: https://sid.ir/paper/56905/fa

IEEE: کپی

حمزه زینالی، “اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها،” رفاه اجتماعی، vol. 3، no. 13 (حقوق بشر - زنان)، pp. 197–222، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56905/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی