مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,300

دانلود:

575

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 140

چکیده

 طرح مساله: در این مطالعه رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه, از جمله ایران مورد بحث قرار می گیرد.روش: روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه است و داده های جمعیتی و آماری از نشریات سازمانهای جهانی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد, یونیسف, بانک جهانی و مرکز آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار spss, ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است.نتایج: رابطه بین توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد همان گونه که در این پژوهش نشان داده شده است یک رابطه معکوس می باشد؛ یعنی در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استانهای کشور این رابطه به خوبی نمایان است. استانهای برخوردار از رفاه و توسعه, شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ضیایی بیگدلی، محمدتقی، کلانتری، صمد، و علی زاده اقدم، محمدباقر. (1385). رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی. رفاه اجتماعی، 5(21)، 123-140. SID. https://sid.ir/paper/56681/fa

Vancouver: کپی

ضیایی بیگدلی محمدتقی، کلانتری صمد، علی زاده اقدم محمدباقر. رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی. رفاه اجتماعی[Internet]. 1385؛5(21):123-140. Available from: https://sid.ir/paper/56681/fa

IEEE: کپی

محمدتقی ضیایی بیگدلی، صمد کلانتری، و محمدباقر علی زاده اقدم، “رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی،” رفاه اجتماعی، vol. 5، no. 21، pp. 123–140، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56681/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی