مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

908

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ریزی و توسعه در ایران (قسمت اول)

نویسندگان

حاج یوسفی علی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 61

چکیده

 ریشه بحث توسعه را (در قالب مفاهیم تجدد طلبی و نوسازی و اصلاحات در دوران جدید), باید از زمان جنگ های ایران و روس و دیدگاه های دولتمردانی مانند: عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و سپس دوره صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر و اصلاحات آن زمان جستجو کنیم. بنابر این اندیشه جدید و آغاز جنبش آزادی خواهی, تجدد و پیشرفت و حکومت قانون, از آن زمان شکل گرفت و به طور کلی سه رویکرد فکری به موازات یکدیگر- گاه با تلفیق و هماهنگی (آغاز جنبش) و گاه جدایی و مقابله - پیرامون سه محور فکری و سیاسی به وجود آمد: الف) محور فکر تجدد طلبی و ازادی خواهی و برقراری حکومت مردمی بر مبنای هویت ملی (فرهنگ ملی)ب) محور فکری احیای اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و وحدت ملل اسلامی بر مبنای نو اندیشی دینیج) محور فکری تلفیق اندیشه ها و ارزش های ملی, دینی و جدید بر مبنای عمل گرایی, ترقی و نوسازیمقاله حاضر ضمن بررسی تاریخچه و روند تفکر برنامه ریزی در ایران, نقش سه محور فکری فوق الذکر را در این روند مورد بحث قرار می دهد و از خلال آن, جریان های فکری موثر در برنامه ریزی را در ایران توضیح می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاج یوسفی، علی. (1382). بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ریزی و توسعه در ایران (قسمت اول). رفاه اجتماعی، 2(8)، 49-61. SID. https://sid.ir/paper/56633/fa

  Vancouver: کپی

  حاج یوسفی علی. بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ریزی و توسعه در ایران (قسمت اول). رفاه اجتماعی[Internet]. 1382؛2(8):49-61. Available from: https://sid.ir/paper/56633/fa

  IEEE: کپی

  علی حاج یوسفی، “بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ریزی و توسعه در ایران (قسمت اول)،” رفاه اجتماعی، vol. 2، no. 8، pp. 49–61، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56633/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی






  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.