مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,323

دانلود:

323

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خط فقر در استان سمنان طی برنامه های توسعه (1383-1368)

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 237

چکیده

 طرح مساله: هدف اساسی این مقاله یافتن پاسخ به این پرسش است که «آیا اجرای برنامه پنج ساله اول, دوم و سوم توسعه اقتصادی (83-1368) موجب کاهش فقر در استان سمنان شده است؟».روش: در این راستا, خط فقر خانوار و شاخص های فقر در استان سمنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی برنامه های اول, دوم و سوم توسعه به کمک اطلاعات هزینه - درآمد, شاخص های قیمت و داده های خام آوری خانوارهای شهری و روستایی استان با استفاده از سیستم مخارج خطی (LES) با روش رگرسیون های به ظاهر غیرمرتبط تکراری (ISUR) برآورد شده است.یافته ها: خط فقر شهری از مبلغ 1042791 ریال در سال ابتدایی برنامه اول توسعه, با بیش از 17 برابر افزایش, به 17761543 ریال در انتهای برنامه سوم توسعه رسیده است. در مناطق روستایی نیز خط فقر در ابتدای برنامه اول توسعه 691931 ریال بوده است که با حدود 18 برابر افزایش در انتهای برنامه سوم توسعه به 12409611 ریال رسیده است.نتایج: خط فقر طی سه برنامه توسعه در مناطق شهری و روستایی روندی افزایشی داشته و یکی از علل اصلی این افزایش نرخ بالای تورم بوده است. خط فقر در مناطق شهری همیشه بیش تر از مناطق روستایی بوده است. شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی استان سمنان در برنامه اول توسعه اقتصادی افزایش یافته, ولی طی برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی به صورت نسبی کاهش داشته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابونوری، اسماعیل، و مالکی، نادر. (1387). خط فقر در استان سمنان طی برنامه های توسعه (1383-1368). رفاه اجتماعی، 7(28)، 215-237. SID. https://sid.ir/paper/56471/fa

Vancouver: کپی

ابونوری اسماعیل، مالکی نادر. خط فقر در استان سمنان طی برنامه های توسعه (1383-1368). رفاه اجتماعی[Internet]. 1387؛7(28):215-237. Available from: https://sid.ir/paper/56471/fa

IEEE: کپی

اسماعیل ابونوری، و نادر مالکی، “خط فقر در استان سمنان طی برنامه های توسعه (1383-1368)،” رفاه اجتماعی، vol. 7، no. 28، pp. 215–237، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56471/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی