مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش زبان و ادبیات فارسی
سال:1394 | دوره:- | شماره:38
صفحه شروع:173 | صفحه پایان:197

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,736

دانلود:

220

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارایی حرف «واو» از دیدگاه علم معانی

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 197

چکیده

 زبان فارسی از حیث گستردگی و غنا, یکی از زبان های مستعد برای بیان معانی از جهات و جوانب گوناگون است. یکی از ابزار کارا در گستردگی و غنای آن, استفاده از حروف و معانی حروف است. حروف در زبان فارسی سبب ایجاز در کلام می شود. در این میان, حرف «واو» اهمیتی ویژه دارد. در پژوهش حاضر, ظرفیت ها و قابلیت های حرف «واو» و نقش های متنوع و متعدد آن در معنی آفرینی و ابداع هنری در ساختار متن های ادبی و بلاغی کاویده شده است. بدیهی است رویکرد تحقیق معطوف به دانش معانی است, نه منظرهای دستوری. در این مقاله به هفده مورد از انواع «واو» از قبیل «واو» حذف و ایجاز, «واو» تفسیر, «واو» نتیجه, «واو» تسویه و برابری, «واو» تعلیل و فوریت و... پرداخته شده و با ارائه نمونه های کافی, مستند شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که حرف «واو» در متون قدیم چه معنا یا معناهایی داشته است و دانستن معنای «واو», چه کمکی در درک و فهم متون به ما می کند؟ تحقیق حاضر, پاسخ مشروح و مستندی به پرسش یادشده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی