video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,843

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی»

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 152

چکیده

زاویه دید, دریچه ای است که نویسنده می خواهد خواننده از همان دریچه به داستانش بنگرد. زاویه دید در داستان کوتاه به دلیل حجم کم آن, اهمیتی فراوان دارد. «نجدی», داستان نویس مدرن و توانمند, جایگاهی ویژه در داستان کوتاه معاصر دارد. او به فرم و ساخت داستان بیشتر توجه دارد و در به کارگیری زاویه دید شگرد و مهارت خاصی دارد, به طوری که با هر زاویه دید و چرخش آن به معنا آفرینی جدید و صورتی نو در داستان می پردازد. در این مقاله ابتدا زاویه دید و انواع آن معرفی می شود. سپس به عنوان نمونه زوایه دید, سه داستان «استخری پر از کابوس», «روز اسب ریزی» و «دوباره از همان خیابان ها» از دو مجموعه آثار نجدی که زاویه-دید در آنها نقش برجسته و تاثیرگذاری در ساختار و رسیدن به هدف و معنا و مفهوم دارد, تحلیل و بررسی می شود. نجدی در داستان اول, زاویه دید سوم شخص نامحدود سنتی را به مدرن تبدیل نموده است. در داستان دوم, نویسنده با چرخش های متناوب, زاویه دید اول و دوم شخص دو دنیای متفاوت را در یک دنیای کلی نشان می دهد. در داستان سوم با چرخش زاویه دید سوم شخص به اول شخص و به سبب زنده شدن شخصیت داستان و اعتراضش به نویسنده, نظریه «مرگ مولف و عدم قطعیت» وجود دارد. در مجموع زاویه دید در هر سه داستان دچار دگرگونی شده است و باعث آشنایی زدایی می شود که کاری فرمالیستی است و محتوا در آنها ارزش دست دوم دارد. این مقاله به بررسی همین دگرگونی های ساختاری در سه داستان یادشده می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی