مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,822

دانلود:

366

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شواهد ژئومرفولوژیک فرسایش یخچالی پلیستوسن در ارتفاعات تالش

نویسندگان

طاحونی پوران

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 55

چکیده

 ارتفاعات تالش گنجینه ای غنی از اشکال حاصل از فرسایش یخچالی است. از آنجا که فرآیندهای مرفوژنز بیرونی تابع شرایط اقلیمی هستند و شرایط اقلیمی عصر حاضر امکان ایجاد چنین اشکالی را فراهم نمی آورند؛ بنابراین وجود چنین اشکالی را می توان تاییدی بر تغییر اقلیم و به تبع آن تغییر در سیستم شکل زایی در این بخش از کشورمان دانست. به دلیل مصون بودن نسبی این اشکال از فرسایش و با نظر به دخالت سیستم های شکل زایی کنونی, زمان تشکیل آنها به تغییرات اقلیمی جهانی پلیستوسن مربوط می شود. شناسایی اشکال به کمک عکسهای هوایی 55000: 1 و 20000 : 1 و نقشه های توپوگرافی پوششی منطقه و همراه با بازدیدهای میدانی و نیز شناسایی منشا رسوبها توسط نمونه برداری و آنالیز آنها به انجام رسید.شواهد ژئومرفولوژیک مورد بررسی در این تحقیق شامل: سیرک و دره یخچالی, سنگهای سرگردان, رسوب های یخچالی و سطوح فرسایش یافته توسط یخ می باشد. میانگین برف مرز حاصل از این تحقیق برای ارتفاعات تالش طی پلیستوسن 2360 متر محاسبه شد و لیکن به دلیل همجواری با دریای خزر, به صورت محلی تفاوتهایی در ارتفاع برف مرز ایجاد شده, چنانچه این ارتفاع برای ضلع شرقی 1800, ضلع جنوبی 2400 و ضلع غربی 2900 متر محاسبه گردیده است. مرفوژنر ارتفاعات تالش طی دوره های سرد پلیستوسن توسط دو سیستم فرسایش یخچالی و مجاور یخچال انجام گرفته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

طاحونی، پوران. (1383). شواهد ژئومرفولوژیک فرسایش یخچالی پلیستوسن در ارتفاعات تالش. پژوهشهای جغرافیایی، 36(47)، 31-55. SID. https://sid.ir/paper/5606/fa

Vancouver: کپی

طاحونی پوران. شواهد ژئومرفولوژیک فرسایش یخچالی پلیستوسن در ارتفاعات تالش. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1383؛36(47):31-55. Available from: https://sid.ir/paper/5606/fa

IEEE: کپی

پوران طاحونی، “شواهد ژئومرفولوژیک فرسایش یخچالی پلیستوسن در ارتفاعات تالش،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 36، no. 47، pp. 31–55، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5606/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی