مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش زبان و ادبیات فارسی
سال:1383 | دوره:- | شماره:2
صفحه شروع:17 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

311

دانلود:

202

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آغاز شعر عرفانی فارسی

نویسنده

فولادی علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 32

چکیده

 گفتار حاضر به‌ بررسی‌ دو نظریه‌ در باره‌ شعر عرفانی‌ فارسی‌ می‌پردازد: یکی‌ نظریه‌ "تکامل‌گرایانه" که‌ پیدایش‌ این‌ نوع‌ شعر را نتیجه‌ تکامل‌ شعر زهدی‌ می‌داند و دیگری نظریه‌ "انسجام‌گرایانه" که‌ پیدایش‌ آن‌ را تابع‌ پیوستاری‌ از زمینه‌ها و پیشینه‌ها می‌شمارد. مطالعه‌ پیشینه‌ شعر عرفانی‌ فارسی‌ در شعر غیرعرفانی‌, نثر عرفانی‌ عربی‌ و فارسی‌, شعر عرفانی‌ عربی‌ و شعر عرفانی‌ فارسی‌, این‌ گفتار را به‌ عرصه‌ای‌ برای‌ عرضه‌ هرچه‌ روشن‌تر نظریه‌ انسجام‌گرایانه‌.تبدیل‌ کرده‌است‌. این‌ بحث‌ با معرفی‌ چند تن‌ از آغازگران‌ این‌ نوع‌ شعر خاتمه‌ می‌یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.