video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

839

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفسیر زمین ساختی زاگرس در قالب مطالعه هندسه حرکت (حد واسط گسلهای میناب تا قطر- کازرون)

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 36

چکیده

 اگر چه بحث درخصوص پی سنگ زاگرس از دیرباز توسط محققین مختلف بیان شده است, اصولا بحث مقادیر حرکت و نحوه چرخش پی سنگ زاگرس در حد واسط گسلهای میناب و قطر - کازرون تنها در چند مقاله و در حد کلی بیان شده است.هدف اصلی این نوشتار رسیدن به مقادیر حقیقی توزیع سرعتهای خطی در گستره پی سنگ زاگرس در حد واسط گسلهای میناب تا قطر - کازرون می باشد. از آنجا که هر مدل صحیح و اصولی از ساختار منطقه می بایست براساس داده های واقعی استوار باشد, ابتدا سعی شده است براساس کلیه شواهد موجود در منطقه چرخش پی سنگ به اثبات برسد سپس براساس تئوریهای هندسیه حرکت و براساس سرعتهای اندازه گیری شده از جابجایی و بازشدگی دریای سرخ و خلیج عدن مقدار سرعت دورانی صفحه عربستان بدست آمد در نهایت با جمع برداری سرعتهای انتقالی و دورانی و با احتساب مرکز دوران در بخشی از منطقه مورد مطالعه, نمودارهای توزیع سرعت خطی برای نقاط مختلف پی سنگ رسم گردید که همگی با واقعیت یعنی چرخش و نرخ حرکت پی سنگ در محدوده مورد نظر کاملا همخوانی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهریاری، سهراب، و ثمری، حمید. (1382). تفسیر زمین ساختی زاگرس در قالب مطالعه هندسه حرکت (حد واسط گسلهای میناب تا قطر- کازرون). مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، 18(2)، 19-36. SID. https://sid.ir/paper/55949/fa

  Vancouver: کپی

  شهریاری سهراب، ثمری حمید. تفسیر زمین ساختی زاگرس در قالب مطالعه هندسه حرکت (حد واسط گسلهای میناب تا قطر- کازرون). مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان[Internet]. 1382؛18(2):19-36. Available from: https://sid.ir/paper/55949/fa

  IEEE: کپی

  سهراب شهریاری، و حمید ثمری، “تفسیر زمین ساختی زاگرس در قالب مطالعه هندسه حرکت (حد واسط گسلهای میناب تا قطر- کازرون)،” مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، vol. 18، no. 2، pp. 19–36، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55949/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )