video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,010

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری عنصر ید در نمونه های مختلف برنج با تجزیه به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 230

چکیده

 با توجه به قرار گرفتن بخش وسیعی از کشورمان در محدوده کمربند عنصر ید, تعیین مقدار این عنصر در برنامه غذایی روزانه مردم می تواند اولین و موثرترین گام در راستای پیشگیری و درمان برخی بیماریها نظیر گواتر تلقی گردد. از آنجاییکه تعیین مقدار برخی از عناصر کم مقدار درنمونه های مواد غذایی با روشهای معمولی تجزیه ای به طور دقیق امکانپذیر نمی باشد(1). جهت رفع این محدودیت و دسترسی به حد تشخیص پایین تر , از روش تجزیه به طریق فعالسازی نوترونی استفاده شد. حضور عناصری نظیر آلومینیوم , منگنز , کلرو سدیم که دارای سطح مقطع جذب بالایی نسبت به نوترونهای حرارتی می باشند مانع اندازه گیری مقادیر بسیار کم بعضی از عناصر از جمله ید می گردند بهمین دلیل در این کار تحقیقی بمنظور افزایش حساسیت روش از نوترونهای فوق حرارتی استفاده شد. میزان عنصر ید در نمونه های مورد آزمایش متفاوت بوده و در حالیکه برنج حسنی شمال دارای بیشترین مقدار ید (493±187.6-ppb) می باشد, نمونه لنجان کمترین مقدار (30ppb>) رانشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فقیهیان، حسین، تنگستانی نژاد، شهرام، و الماسی نژاد، محمد. (1382). اندازه گیری عنصر ید در نمونه های مختلف برنج با تجزیه به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی. مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، 17(1)، 221-230. SID. https://sid.ir/paper/55852/fa

  Vancouver: کپی

  فقیهیان حسین، تنگستانی نژاد شهرام، الماسی نژاد محمد. اندازه گیری عنصر ید در نمونه های مختلف برنج با تجزیه به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی. مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان[Internet]. 1382؛17(1):221-230. Available from: https://sid.ir/paper/55852/fa

  IEEE: کپی

  حسین فقیهیان، شهرام تنگستانی نژاد، و محمد الماسی نژاد، “اندازه گیری عنصر ید در نمونه های مختلف برنج با تجزیه به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی،” مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، vol. 17، no. 1، pp. 221–230، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55852/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )