مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات جرم ناشی از دگرسانی هیدروترمال سنگ های آتشفشانی تتماج، شمال غرب نطنز

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 240

چکیده

 سنگ های آتشفشانی- رسوبی زیر دریایی تتماج بخشی از کمربند ولکانیکی سهند- بزمان را تشکیل می دهند. این سنگ ها از گدازه های حدواسط- مافیک و مواد آذرآواری وابسته همراه با بین لایه های از سنگ های رسوبی به سن الیگوسن تشکیل شده اند سنگهای آتشفشانی مذکور با شدت های مختلف متحمل دگرسانی گرمایی شده اند به طوری که کانی های ثانویه آلبیت, اپیدوت, هماتیت, کلریت, اکتینولیت, کلسیت و کوارتز در آن ها به وجود آمده است. بر اساس ویژگی های کانی شناسی و شیمیایی, سنگ های مذکور به انواع -1 نسبتا سالم -2 کلریتی- اپیدوتی شده -3 هماتیتی شده -4 اپیدوتی شده قابل تفکیک می باشند. سنگ های کمتر دگرسان شده با ترکیب آندزیت, آندزیت بازالتی و بازالت حدود %10 از سنگ های منطقه را تشکیل می دهند. دگرسانی کلریت- اپیدوت به عنوان اولین فاز دگرسانی به صورت گسترده سنگ های منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این دگرسانی که در اثر چرخش آب دریا به داخل گدازه های داغ به وجود آمده باعث افزایش مقدار عناصر TiO2, Sr, CaO و Ni در سنگ های بازالتی و عناصر Rb, Th, CaO و K2O در سنگ های آندزیتی شده است. زن های اپیدوتی, بخش هایی از سنگ های غنی از کلریت- اپیدوت هستند که به علت داشتن تراوایی زیاد, تحت نفوذ سیال غنی از Ca, از اپیدوت غنی و از عناصری مثل Na, Fe و Mg تهی شده اند. سنگ های غنی از هماتیت از تبدیل سنگ های غنی از کلریت- اپیدوت, در شرایط فوگاسیته بالای اکسیژن و در مواجه با سیال غنی از آهن و منیزیم تشکیل شده اند. با هماتیتی شدن سنگ های غنی از کلریت- اپیدوت, مقدار قابل ملاحظه ای CaO از محیط خارج شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.