مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان | سال:1387 | دوره:32 | شماره:3 (ویژه نامه زمین شناسی) | صفحه شروع:119 | صفحه پایان:134

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ماهیت ژئوشیمیایی ولکانیسم ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 134

چکیده

 سنگ های آتشفشانی با ترکیب داسیتی, آندزیتی تا آندزی بازالتی به سن ائوسن در شمال منطقه انارک به صورت توده های کوچک و پراکنده رخنمون دارند. رخنمون این سنگ ها عمدتا از روند گسل های منطقه تبعیت می کند. بررسی های زمین دماسنجی زوج فنوکریست های در تعادل آمفیبول و پلاژیوکلاز نشان می دهد که دمای تبلور این فنوکریست ها در حدود 835 تا 925 درجه سانتی گراد می باشد. نتایج بارومتری آمفیبول ها بر اساس مقدار Al موجود در آنها نشان می دهد که فنوکریست های آمفیبول در سنگ های آتشفشانی مورد مطالعه در محدوده فشار 6.19 تا 8.62 کیلو بار متبلور شده اند. بر اساس روند ژئوشیمی این سنگ ها در نمودارهای هارکر و همچنین نمودارهای عنکبوتی عناصر نادر خاکی ولکانیسم ائوسن در شمال منطقه انارک با دو سری متمایز مشخص می شود. بر اساس نمودارهای تفکیک سری های ماگمایی, این دو سری, ویژگی های سری های انتقالی را دارا می باشند و تمایل به سری شوشونیتی را نشان می دهند. ناهماهنگی و تغییرات زیاد در غلظت برخی عناصر نظیر K, Ce, Th و Ta نقش آلایش و اختلاط ماگمایی را در تکامل ولکانیسم ائوسن در شمال منطقه انارک مشخص می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID