مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,581

دانلود:

0

استناد:

13

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379

نویسندگان

حری عباس | نشاط نرگس

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 33

چکیده

 مجله روانشناسی و علوم تربیتی, در دوره ای 21 ساله, تعداد 179 مقاله تألیفی دارای ماخذ انتشار داده است. هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی استناد در این مقالات از لحاظ نوع منابع, زبانهای غالب استنادها, و فاصله زمانی تاریخ نشر مقالات و ماخذ آنها بوده است. برای تحقق هدف پژوهش از روش تحلیل استنادی (یکی از زیرمجموعه های کتابسنجی) و نیز تحلیل محتوا استفاده شده و 2462 مأخذ متعلق به به 179 مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که رفتار استنادی تولیدکنندگان رشته های مختلف دانشکده کتاب - مدار است, فاصله نشر مأخذ به 8.5 سال می رسد و زبان غالب در مأخذ انگلیسی است از لحاظ نوع منابع و زبان غالب در مأخذ مقالات نوعی همسویی میان یافته های تحقیق حاضر و مطالعات پیشین می توان یافت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حری، عباس، و نشاط، نرگس. (1381). بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379. روانشناسی و علوم تربیتی، 32(2)، 1-33. SID. https://sid.ir/paper/55727/fa

  Vancouver: کپی

  حری عباس، نشاط نرگس. بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379. روانشناسی و علوم تربیتی[Internet]. 1381؛32(2):1-33. Available from: https://sid.ir/paper/55727/fa

  IEEE: کپی

  عباس حری، و نرگس نشاط، “بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379،” روانشناسی و علوم تربیتی، vol. 32، no. 2، pp. 1–33، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55727/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.