مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,837

دانلود:

3,939

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه نظریه های تربیتی در عمل معلم

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 138

چکیده

 معلم فردی آموزش دیده است که برای راهنمایی و جهت دهی تجارب آموزشی دانش آموزان رسماً مأمور گردیده است. وی آخرین حلقه در فرآیند عملی سازی نظریه های تربیتی و واسطة نظام آموزش و پرورش و دانش آموزان است.کار معلم دارای ویژگی های نظام مندی و ماهیتی کل گرایانه, پیچیدگی, عدم تعیین, کثرت عمل, محدودیت زمانی, دخالت اخلاق و تعاملات اخلاقی, و نیاز به عقلانیت است. برخی نظیر آیزنر تدریس را هنر و برخی نظیر دیوید کار آن را با داوری های اخلاقی که تدریس را به عقل عملی ملحق می سازد عجین می دانند. با این وصف, اکثر صاحب نظران عمل معلم را نیازمند نظریه می شناسند و این نیاز را در جهات متفاوتی بیان می کنند. اما آنچه باعث می شود که آموخته های معلمان مطابق اظهاراتشان در میدان عمل چندان کارآ نباشد عبارتند از: 1) معلمان عموماً نگرش واقع بینانه ای نسبت به نظریه ها ندارند؛ 2) معلمان نسبت به نظریه ها تعلق خاطر نمی یابند؛ 3) معلمان با موقعیت هایی که نظریه ها باید مورد استفاده قرار گیرند آشنایی کافی ندارند. برای رفع اشکالاتی از این دست است که موضوع تربیت معلم نیازمند توجهی عمیق و همه جانبه است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باقری، خسرو، و ایروانی، شهین. (1380). جایگاه نظریه های تربیتی در عمل معلم. روانشناسی و علوم تربیتی، 31(2)، 123-138. SID. https://sid.ir/paper/55608/fa

  Vancouver: کپی

  باقری خسرو، ایروانی شهین. جایگاه نظریه های تربیتی در عمل معلم. روانشناسی و علوم تربیتی[Internet]. 1380؛31(2):123-138. Available from: https://sid.ir/paper/55608/fa

  IEEE: کپی

  خسرو باقری، و شهین ایروانی، “جایگاه نظریه های تربیتی در عمل معلم،” روانشناسی و علوم تربیتی، vol. 31، no. 2، pp. 123–138، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55608/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی