video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,830

دانلود:

1,227

استناد:

16

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 22

چکیده

 توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه ازاین نیروی بالقوه را فراهم اورد. به همین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور است از اولویت ویژه ای برخوردار است. مهم ترین عامل موثر دراشتغال زنان در بازارکار احتمالا میزان تحصیلات آنان است.زنان آموزش دیده علاقه مندند تا ازمهارت های خود در بازارکار بهره گیرند. جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار نیز مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است. درمقاله حاضر, برای شناخت عوامل موثر دراشتغال زنان و تعیین نقش هریک از متغیرها در جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار, از یک الگوی اقتصاد سنجی استفاده شده است. متغیرهای سهم زنان در نیروی کار شاغل, میزان موالید, درصد دختران ثبت نام کرده در مدارس آموزش متوسطه از کل ثبت نام ها, تولید ناخالص داخلی سرانه, سهم زنان شاغل دارای آموزش عالی در نیروی کار زنان, و نسبت به سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی بررسی شده اند. یافته های حاصل از برآورد الگو در دوره 80- 1345 با استفاده از روش OLS نشان می دهد که افزایش تحصیلات عالی زنان احتمال یافتن شغل در بازارکار را برای آنان بالا می برد. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی وحجم سرمایه گذاری, سهم اشتغال زنان را در بازار کار افزایش می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صادقی، مسعود، و عمادزاده، مصطفی. (1383). تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 2(1)، 5-22. SID. https://sid.ir/paper/55573/fa

Vancouver: کپی

صادقی مسعود، عمادزاده مصطفی. تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)[Internet]. 1383؛2(1):5-22. Available from: https://sid.ir/paper/55573/fa

IEEE: کپی

مسعود صادقی، و مصطفی عمادزاده، “تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران،” زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، vol. 2، no. 1، pp. 5–22، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55573/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی