Start: 2/2/2023 12:23:26 PMEnd: 2/2/2023 12:23:27 PM >> 802

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,042

دانلود:

1,488

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست

نویسندگان

اکبری حسین

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 56

چکیده

 توسعه پایدار, توسعه ای است که نیازهای نسل های کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل های آینده در تامین احتیاجاتشان برآورده کند. یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار استفاده صحیح از منابع موجود می باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش زنان در توسعه پایدار در بعد زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار (در کنار ابعاد اقتصادی و اجتماعی) می پردازد. در دستور کار 21 اجلاس ریو, زنان به عنوان یکی از گروه های اصلی در دستیابی به توسعه پایدار درنظر گرفته شده اند. بر اساس خط مشی اقدام در اجلاس ریو, سیاست هایی که زنان و مردان را به طور یکسان دربرنگیرد, در بلند مدت موفق نخواهد بود. مقاله حاضر پس از بررسی ادبیات مربوط به نقش زنان در توسعه پایدار به ویژه بعد زیست محیطی آن, با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی برای 50 کشور جهان, اقدامات عملی و تشکیلاتی زنان را در مورد مسائل زیست محیطی بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان اقدامات عملی در حفاظت از محیط زیست و مصرف بهینه از منابع انجام می دهند, در حالی که در زمینه اقدامات تشکیلاتی و حضور در تصمیم گیری ها و چانه زنی های زیست محیطی چندان فعال نیستند. بررسی اقدامات زیست محیطی زنان در گروه های نسلی مختلف نشان می دهد که زنان میانسال اقدامات عملی بیشتری در حفاظت از محیط زیست انجام می دهند, این در حالی است که در اقدامات تشکیلاتی گروه های نسلی جوان تر حضور فعال تر و بیشتری در سازمان های زیست محیطی دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی