video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,962

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان تاثیر روش آموزشی Oral health game بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر اصفهان

نویسندگان

امینی رویا | ونکی زهره

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 38

چکیده

 شیوع بالای بیماریهای دندان بخصوص در کودکان یکی از ضروریات برای انجام آموزش بهداشت دهان و دندان می باشد. یکی از روشهای آموزشی در دسترس و در عین حال نوین, بازی سلامتی دهان (Oral health game) است که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است. در این مقاله سعی بر این است تا تاثیر این روش مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این مطالعه: 1- مقایسه میزان مهارت مسواک زدن قبل و بعد از اجرای روش آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل 2- مقایسه میزان پلاک دندانی قبل و بعد از اجرای روش آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل می باشد. در این مطالعه که به صورت نیمه تجربی بر روی 216 نفر از دانش آموزان دختر پایه چهارم از مدارس ابتدایی شهر اصفهان در منطقه زینبیه صورت گرفته است, عملکرد بهداشت دهان و دندان دانش آموزان از طریق بررسی مهارت مسواک زدن و میزان پلاک دندانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی مهارت مسواک زدن از چک لیست مخصوص (براساس سطح دندان, حرکت صحیح مسواک, توجه به سطح زبان بر روی مولاژ) و جهت ارزیابی میزان پلاک دندانی از قرصهای آشکارکننده و شاخص بهداشت دهانی ساده شده که توسط گرین و ورمیلون ابداع و توسط بلانت و استوکس تغییر یافته استفاده شد. نتایج آزمون آماری t اختلاف معنی داری را بین تفاوت نمرات مهارت مسواک زدن در دو گروه قبل و بعد از اجرای روش آموزشی با P=0.000 نشان داده است. همچنین تفاوت نمرات میزان پلاک در دو گروه در مرحله قبل و پس از آموزش با P=0.000  و با استفاده از آزمون آماری t معنی دار بوده است. در نتیجه روش آموزشی بازی بر مهارت مسواک زدن دانش آموزان به میزان 96.9% و بر میزان دندانی به میزان 14.7% تاثیر داشته است.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امینی، رویا، و ونکی، زهره. (1382). بررسی میزان تاثیر روش آموزشی Oral health game بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر اصفهان . مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، 15(1 (مسلسل 44))، 24-38. SID. https://sid.ir/paper/55154/fa

  Vancouver: کپی

  امینی رویا، ونکی زهره. بررسی میزان تاثیر روش آموزشی Oral health game بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر اصفهان . مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)[Internet]. 1382؛15(1 (مسلسل 44)):24-38. Available from: https://sid.ir/paper/55154/fa

  IEEE: کپی

  رویا امینی، و زهره ونکی، “بررسی میزان تاثیر روش آموزشی Oral health game بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر اصفهان ،” مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، vol. 15، no. 1 (مسلسل 44)، pp. 24–38، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55154/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )