مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,062

دانلود:

658

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 82

چکیده

 رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن نیاز به مسکن در سطحی وسیع, از یک سو و نیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر, احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسئله زمین ضروری ساخته است. امروزه, اساس بسیاری از طرح های شهری این است که با افزایش تراکم و احداث ساختمان های بلند, تا آنجا که ممکن است از سطح زیربنای همکف کاسته تا بتوان جمعیت زیادتری را اسکان داده و از زمین آزاد برای تامین فضای باز عمومی و خدمات مورد نیاز و نیز استفاده بهینه از تاسیسات زیربنایی شهری استفاده نمود. با این هدف, در حال حاضر شهرهای ما خصوصا شهر تهران شاهد رشد و گسترش روزافزون ساختمان های بلند بر عرصه خود می باشد و این در شرایطی صورت می پذیر که ضوابط و مقررات کنترل کننده ای در این زمینه وجود ندارد. بررسی های انجام شده در مورد ساختمان های بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نیز حاکی از وجود مسائل و مشکلات عدیده ای در تعداد قابل توجهی از آنهاست که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص مکانیابی و احداث اینگونه بناها در سطح شهر می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرهودی، رحمت اله، و محمدی، علیرضا. (1380). تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1, 2 و 3 شهر تهران. پژوهشهای جغرافیایی، 33(41)، 71-82. SID. https://sid.ir/paper/5508/fa

  Vancouver: کپی

  فرهودی رحمت اله، محمدی علیرضا. تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1, 2 و 3 شهر تهران. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1380؛33(41):71-82. Available from: https://sid.ir/paper/5508/fa

  IEEE: کپی

  رحمت اله فرهودی، و علیرضا محمدی، “تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1, 2 و 3 شهر تهران،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 33، no. 41، pp. 71–82، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5508/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی