مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,370

دانلود:

600

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند تحول و چالش های عمران و توسعه روستایی در ایران

نویسندگان

بدقار علی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 90

چکیده

 عمران و توسعه روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها, توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور با شیوه های متعدد, الگوهای متنوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می برند و یا شهرنشینانی عمدتا حاشیه نشین با منشاء روستائی بوده اند. بانک جهانی که در این زمینه, الگوهای غالبا ورشکسته ای را تجربه کرده, در جمع بندی از ناکامی های حاصله, سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی, راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستایی میسر می گردد. توسعه روستایی با نوین سازی جامعه روستایی می باید این جامعه را از انزوای سنتی بدر آورد و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاش فراگیر است و به محدوده یک بخش خلاصه نمی شود و کلیه بخش ها و زمینه های اجتماعی, اقتصادی, فیزیکی و .... توسعه را در بر می گیرد.در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش های پراکنده ای برای توسعه روستایی آغاز گردیده و در تدوین برنامه های عمرانی اولیه کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته, ولی عمدتاً در سال های دهه چهل بود که دگرگونی های قابل ملاحظه ای پدید آمد و جامعه روستایی دستخوش تغییر و تحول گردید.تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت, هرچند به تناسب دگرگونی ها بر مسائل و چالش های توسعه روستایی نیز افزوده شد, به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده, چالش های نوینی نیز سربرآورده اند.در این نوشتار, تلاش بر آن است که به اجمال, ضمن مروروی بر وضعیت کنونی جامعه روستایی, روند تحولات گذشته و چشم انداز آتی عمران و توسعه روستایی بررسی شده و چالش های اساسی آن مشخص و تدقیق گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بدقار، علی. (1383). روند تحول و چالش های عمران و توسعه روستایی در ایران. پژوهشهای جغرافیایی، 36(48)، 71-90. SID. https://sid.ir/paper/5476/fa

  Vancouver: کپی

  بدقار علی. روند تحول و چالش های عمران و توسعه روستایی در ایران. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1383؛36(48):71-90. Available from: https://sid.ir/paper/5476/fa

  IEEE: کپی

  علی بدقار، “روند تحول و چالش های عمران و توسعه روستایی در ایران،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 36، no. 48، pp. 71–90، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5476/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی